Türk Dünyası Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı

Ekim 2018 - Yıl 107 - Sayı 374

Son Yazıları

        Giriş

        20. yüzyılın son on yılına girerken Sovyet İmparatorluğu’nun çökmesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı’ndan beri devam eden iki kutuplu dünya düzeni de çökmüş oldu. Bu değişimden en fazla etkilenenlerin başında Türk Dünyası gelir. 70 yıl kadar Sovyet Rusya hâkimiyetinde kalan Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasını Türk Dünyası için dönüm noktası olarak görmek mümkündür. Türkiye, bu çöküş sürecine hazırlıksız yakalanmasına rağmen bağımsızlıklarını elde eden Türk cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülke oldu. Bu dönemde devletin başındaki yöneticiler Türkiye’nin elde ettiği fırsatları, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk Dünyası söylemiyle ifade ediyorlardı. Ancak Türk Dünyası’nda birliği sağlamak, söylendiği kadar ko...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2018
Türk Yurdu Ekim 2018
Ekim 2018 - Yıl 107 - Sayı 374

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele