Türk Eğitim Sistemi Bir Kez Daha Değişecekse

Ekim 2018 - Yıl 107 - Sayı 374

        Sistem Deyince

        Sistem kavramını, bir bütünü oluşturan parçaların ahenkli çalışması olarak ele almak mümkündür. Bu minvalde müfredat – ders kitabı – öğretmen – müfettiş – ölçme değerlendirme uzmanları arasında uyumlu bir bütünlüğün Türk eğitim sistemini oluşturacağı söylenilebilir. MEB’in merkez ve taşra teşkilatlanmasını da sistemi oluşturan parçalar arasındaki işlerliği sağlamak gayesine yönelik yapılanmalar olarak görmek gerektir. Burada kritik olan soru şudur: Türk eğitim sistemini oluşturan parçalar ne kadar ahenklidir? Adına müfredat denilen, öğrencide görülmesi istenilen kazanımları belirleyen ekiple, bunları ete kemiğe büründüren ders kitabı yazarları arasında bir uyum var mıdır? İlk iki kademede hazırlananı öğrenciye takdim eden öğretmenin, nitelikli okulla...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2018
Türk Yurdu Ekim 2018
Ekim 2018 - Yıl 107 - Sayı 374

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele