İnsan ve Doğa

Eylül 2018 - Yıl 107 - Sayı 373

Son Yazıları

        İnsandan bağımsız bir doğa anlayışını savunmanın imkânı yoktur. Ancak insana yönelik her soru insan doğasının (içsel doğa) ne olduğuyla ve bu soru da nihayetinde bizzat doğanın (dışsal doğa) ne anlama geldiğiyle irtibatlandığından, öncelikle insan ve doğa arasındaki sıkı ilişkinin mahiyeti ortaya konulmalıdır. Bu çerçevede ilkin insan ve doğa sözcüklerinin kavramsal bir çözümlemesini yapmak, sonra da farklı dönemlerin insana bakış açılarına kısaca değinmek ve bilhassa Kant ve Scheler üzerinden felsefi antropolojinin insan kavrayışını tartışmak yerinde olacaktır. 

        I.

        Zor anlaşılır ve de çok anlamlı bir kavram “doğa” sözcüğü. Doğa kavramından hareketle “insan doğası” kavramının belirlenmek zorunda olması ise işin en çetrefilli kısmı. Bu belirsizlik ya da çelişki daha çok doğaya dair anlamlandır...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2018
Türk Yurdu Eylül 2018
Eylül 2018 - Yıl 107 - Sayı 373

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele