Amerika’yı Yeni Keşfetmek

Eylül 2018 - Yıl 107 - Sayı 373

        Bir rahibin tevkifinin ardından, karşılıklı olarak şiddeti artırılan söz savaşı, arkasından iktisadi müeyyidelerin gündeme getirilmesi, Türkiye’de yabancı paralar karşısında Türk lirasının değer kaybına, faizlerin artmasına, kısaca büyük bir buhranın doğmasına sebep oldu. 

        ABD Başkan ve yardımcısının hiçbir siyasi nezakete sığmayan, âdeta bir memuruna talimat veren üslûpla Türkiye’ye emirler yağdırması, bu tehditlerin cesaret aldığı iç meselelerimizi ilim ve akıl ölçülerinin içinde ele alınmasına ve hatta tahliline engel oldu. 

        En önemlisi, ABD’nin düşmanca tavrının yeni ortaya çıktığı, Türkiye’nin dünyada sâhip olmaya başladığı oyun kuruculuk rolünün etkisi olduğu zannı vurgulanmakta, böylece, var olan buhran yaklaşan mahalli seçimler için bir imkân olarak değerlendiri...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2018
Türk Yurdu Eylül 2018
Eylül 2018 - Yıl 107 - Sayı 373

Basılı: 14 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele