Mustafa Çokay’ın Hatıralarında 1917 Şubat ve Ekim İhtilalleri Sürecinde Türkistan Millî Mücadelesi

Ağustos 2018 - Yıl 107 - Sayı 372

        1917 yılının hemen başında ve sonuna doğru yaşanan devrimler Rusya Türklerinde 1905’te olduğu gibi ümitleri uyandırdı. 1905’te Meşrutiyetin ilanı ile problemlerini çözmede artık söz hakkına sahip olacakları beklentisi bu ümitleri yeşertmişti. Ancak kısa süre içerisinde Rusya Parlamentosu Meşrutiyete uygun düzenlemeler yapacak siyasi partilerin egemen olduğu çoğunluğu yitirmiştir. Değişen seçim kanunları ile parlamentoda klasik Çarlık rejimini güçlendirmek gerektiğini savunan partiler hâkim olmuştur.  Rusya Türklerinin bu ortamda yapabildikleri tek olumlu faaliyet milletvekilleri aracılığıyla siyasi, sosyal, kültürel meselelerini devlet yetkililerine duyurmak olmuştur. Çünkü Rusya Türklerinin fraksiyonu sayısal açıdan çok yetersiz kalmıştır. Rus Parlamentosunda çoğunluğun aldığı kararın Devlet Şurası ve Çar tarafında...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2018
Türk Yurdu Ağustos 2018
Ağustos 2018 - Yıl 107 - Sayı 372

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele