Gelenek Üzerine Düşünmek ya da Felsefileşmiş Bir Medeniyete Doğru

Temmuz 2018 - Yıl 107 - Sayı 371

        Gelenek meselesi, bir konu ve problematik olarak sosyal bilimlerin neredeyse tamamını ilgilendirir. Hatta bilim gelenekleri söz konusu edilerek bütün bilim dallarının kendi iç geleneklerinden ve bilim tarihi örnek verilerek bilim geleneğinden de bahis açılabilir. 

        Aslından “gelenek”i başlı başına bir tema olarak düşündüğümüzde, insanoğlunun yeryüzünde varlığını sürdürebilmiş olmasının da bu olgudan bağımsız olmadığı fark edilir. Yani insan soyu olarak yeryüzünde bulunuşumuz dahi bir tarz gelenek meselesidir. Böylece geleneğin en temelde bir eğitim boyutu olduğu kendiliğinden gündeme gelir. Zira gelenek, en yalın ve basit ifadesi ile nesilleri birbirine bağlayan öğrenilmiş ve sınanmış, bilgi ve davranış biçimleridir. Bu bakımdan insanoğlu yeryüzünde atalarından öğrenmiş olduğu her türlü davranış biçimini gelenek adı ...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2018
Türk Yurdu Temmuz 2018
Temmuz 2018 - Yıl 107 - Sayı 371

Basılı: 14 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele