Ulusun Dili Ruhudur; Ruhu da Dili

Haziran 2018 - Yıl 107 - Sayı 370

        Toplumsal rollerin giderek arttığı modern toplumlarda çoklu ve hareketli bir yapıya bürünen kimliğin en genel tanımı, insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (TDK Sözlük).

        Kültürün bütününe ait, dış gözlemle kavranabilen nesnel kimlik kişiyi ya da bir toplumu başkalarına tanıtan, gözle görülebilen farklılıkları içerirken; öznel kimlik kişiye kendi yerini ve bağlılıklarını hatırlatan, gelenek, görenek ve eğitim yoluyla kişide bir şuur yaratan olarak ifade edebilmeyi içermektedir. Bir de sosyal kimlik kavramı mevcuttur, o da kişinin gerçekte sahip olduğu kategori ve özellikleri veya kişinin kendi durumuna, varlığına ilişkin sübjektif duygularını ve izlenimlerini yansıtma durumudur. Nüfus cüzdanındaki ad, soy ad, cinsiyet gibi bilgilerle; evlilik, askerlik, sabıka vb. bilgileri bir araya getiren kimlikler ulusal kimlik olarak adlandırılmaktadır. 

        Nuri Bilg...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2018
Türk Yurdu Haziran 2018
Haziran 2018 - Yıl 107 - Sayı 370

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele