Kitap

Haziran 2018 - Yıl 107 - Sayı 370

        Bu yazı geçen ay aralarında eski bir devlet başkanının da bulunduğu üç yüz Fransız aydının, “şiddet ve anti-semitik fikirlere sebep olduğu iddiasıyla Kur’an ayetlerinin Kur’an metninden çıkartılmasını” istemeleri üzerine yazılmıştır. Söz konusu aydınların tavrının ve Müslümanların değil Hristiyanların, Yahudilere tarih içinde uyguladıkları katliam ve soykırımların anlaşılabilmesi için, bu aydınların ait oldukları geleneğin teolojik temellerinin bir miktar bilinmesi gerekli olmaktadır.

        Bu satırların yazarı Kur’an’ın “eskilerin masalları” olarak isimlendirdiği masallara inanır. Buna bağlı olarak diğer kutsal metinlerdeki Kur’an’a; Kur’an’ın ölçü ve değerlerine uygun olan masalları da kabul eder. Ölçü Kur’an’dır. Çünkü Kur’an, Allah’ın daha önce vahyettiği, ancak insanlar tarafından tahrif edilmiş olanları tekrar yerli yerine koyan nihai vahyidir. Onun tarafından korunmaktadır ve değiştirilemezdir. 

        Pagan kültler hariç olmak üzere tüm teolojiler bir şekilde kitap te...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2018
Türk Yurdu Haziran 2018
Haziran 2018 - Yıl 107 - Sayı 370

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele