II. Abdülhamid Dönemi Ahlak Eğitimi

Mayıs 2018 - Yıl 107 - Sayı 369

        II. Abdülhamid son yıllarda siyâsî iklimin de etkisi ile Türk târihinin son derece popüler bir târihî şahsiyeti, aktörü olarak gündemi meşgul ediyor. Ancak bu meşguliyet hali, târihî vesîkalarla desteklenen bir iklimi oluşturmaktan öte; Kızıl Sultan ile Ulu Hakan/Gök Sultan perdesi ardında yapılan seviyeli/seviyesiz tartışmalar ile bir gölge oyununu andırıyor adeta. II. Abdülhamid, bütün bu menfî ve müspet yorumların ötesinde, târihte önemli bir yer işgal etmiş gerçek bir târihî şahsiyet olarak önümüzde duruyor.

        Elimizde bulunan “II. Abdülhamid Dönemi İlköğretimde Ahlâk Eğitimi” adlı Ahmet Vurgun imzalı eser II. Abdülhamid devri eğitim faaliyetlerinin hem târihî seyrini görebilmek hem de ahlâk eğitimi özelinde ortaya konan müfreda...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2018
Türk Yurdu Mayıs 2018
Mayıs 2018 - Yıl 107 - Sayı 369

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele