Birinci Dünya Savaşı’nda Sina-Filistin Cephesi ve Gönüllü Mevlevî Alayı

Mayıs 2018 - Yıl 107 - Sayı 369

        I- Birinci Dünya Savaşı ve Sina Filistin Cephesi’ne Kısa Bir Bakış

        Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından yaklaşık bir asır önce 1815’te kendi hakkında emperyalistlerce teşhisi konulan “hasta adam”ın paylaşılması anlamına gelen “şark meselesi” projesinin artık son halkalarından biri idi. Dolayısıyla, Osmanlı Devleti pek çok cephede bir varolma mücadelesi içerisine girmiş bulunuyordu. Bu cepheler içerisinde, günümüz Orta Doğu problemlerini yakından ilgilendirmesi bakımından Sina-Filistin Cephesi’nin özel bir anlamı vardı. Bu cephenin açılmasında, İngilizlerin sömürge yollarını kontrol altına almak ve bölgedeki askerî varlığını kısıtlayıp Çanakkale’ye yönelik askerî harekâtını önlemek için Süveyş Kanalı’nın kullanılamaz hâle getirilmesi amacı ön planda g...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2018
Türk Yurdu Mayıs 2018
Mayıs 2018 - Yıl 107 - Sayı 369

Basılı: 14 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele