Karanlık Odadaki Fil: Hakikat Üzerine Bir Derkenar

Mayıs 2018 - Yıl 107 - Sayı 369

        Mevlana’nın Mesnevi’de anlattığı güzel bir eğretileme/istiare var: “Karanlık odadaki fil”. Biz bu eğretilemeyi daha çok “körlerin fil tarifi” olarak yaygınlaştırmışızdır. Mevlana, meşrebi gereği meseleyi Platoncu bir zaviyeden ele aldığı için “karanlık odadaki fil” demeyi tercih etmiştir. Zira mesele “körlerin fil tarifi” eğretilemesi ile izah edilmiş olsaydı bu daha çok Aristotelesçi bir yaklaşım olurdu. Aristotelesçi bakış ise mistik bir dimağı pek mutmain etmez. Meselenin ne olduğu ise esasta Mevlana için açıktır: Hakikatin en kolay yoldan insanlara ulaştırılması, anlatılması. Biz de bu yazımızda biraz farklı bir zaviyeden aynı mesele üzerinde duracağız. Nicelerini yolda koyan hakikatin peşine düşüp “Türkiye’nin hakikatini” düşünmeğe davet ederek yazıyı sonlandıracağız.

        Eğretileme, benzetme sanatıdır....

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2018
Türk Yurdu Mayıs 2018
Mayıs 2018 - Yıl 107 - Sayı 369

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele