Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı Münasebetiyle

Nisan 2018 - Yıl 107 - Sayı 368

Son Yazıları

        20. yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya Müslümanlarının siyasi tarihinde dönüm noktası olabilecek hadiseler cereyan etmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Rusya Türkleri arasında özellikle gazeteci, yazar, düşün adamı olarak karşımıza çıkan İsmail Gaspıralı’nın öncülüğünde başlamış olan “Cedit” hareketi, sadece Tatarlar arasında değil, Kafkasya’da ve Türkistan’da da akislerini bulmuştur. Toplumsal bir dönüşüm ve değişim hareketi olarak algılanan Ceditçilik hareketi gerek aydınlar gerekse halk tarafından benimsenmiş ve bu sayede ortak bir millî bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır. Kafkasya’da Mirza Fethali Ahundzade ile başlayan aydınların halka inme çabası daha sonra Hasan Bey Melikzade Zerdabi’nin Ekinçi gazetesi ile matbuat alanında devam etmiş ve Ünsizade kardeşlerin Ziya, Ziya-yı Kafkasiye, K...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2018
Türk Yurdu Nisan 2018
Nisan 2018 - Yıl 107 - Sayı 368

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele