Dünyada Türk Varlığı

Nisan 2018 - Yıl 107 - Sayı 368

        Türkler dünyaya yayılarak hayatını sürdüren bir millet. Tarihe baktığımızda Asya’dan Avrupa’ya ve hatta Afrika’ya kadar uzanan seferlerimiz var. Bu seferlerin çok farklı sebepleri olabilir ama sonuçta geniş bir coğrafyada hayat sürdürmek söz konusu. Belki de Türklüğün en önemli başarısı, hareket hâlindeyken bile örgütlü olabilmesidir. Onun için bizde devlet çok önemlidir. Bizim varlığımızı, bu devlet olabilme yeteneği sürdürmüştür. Dünyadaki diğer göçebe kabilelerden farkımız da burada saklı olsa gerek. Dünya üstünde sürekli hareket hâlinde olabilme ve dağılmadan varlığını sürdürebilmenin zorluğu ortadadır. Bu zorluğu biz Türkler aşmış durumdayız. Fakat bu zorluğu aşsak da sıkıntıları günümüzü etkiliyor. Son asırlarda, modern dünyada sınırların kesin hatlarla çizilmesi ve uluslararası antlaşmalar ve yasalarla belirlenmesi, bu sıkıntıyı artırmış durumda. Özellikle Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde geri çekilmek zorunda kaldığımız coğrafyalarda kalan kardeşlerimiz büyük zorluklar çektiler ve çekmeye devam ediyorlar. Kırım’ı kaybetmek, Balkanlardan çekilmek zorunda kalmak, Kafkaslarda direnememek, Orta Doğu’da oyuna gelmek oralarda kalan soydaşlarımızın zulüm görmelerine yol açtı. Onlara sahip çıkamadık. Çünkü biz de kendi derdimize düştük. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde verdiğimiz Millî Mücadele ile yeni bir devlet kurabildik. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce iki Türk Cumhuriyeti daha ilan edildi ama onlar bağımsız kalamadı. 

        Halkının tamamına yakını Müslüman Türk olan Batı Trakya’da,Balkan bozgunu sonrası,12 Eylül 1913’te başkenti Gümülcine olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir devlet kuruldu. Benzer bir durum Azerbaycan’da yaşandı. 28 Mayıs 1918 tarihinde, Mehmet Emin Resulzade’nin liderliğinde, Azerbaycan Millî Şurası tarafından Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi. 2018 yılı, Osmanlı Devleti adına Bakü’yü korumak için gönderilen Kafkas İslam Ordusu’nun ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü. Bu vesileyle bir dosya hazırladık. Dosya editörlüğünü değerli arkadaşlarımız, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yılmaz Özkaya ve Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nazım Muradov üstlendi. Dosya editörlerimize ve yazılarıyla katkı sağlayan akademisyen - yazar dostlarımıza okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanın hepimiz için Azerbaycan konusunda bir kaynak teşkil edeceğine inanıyoruz. “Bir millet, iki devlet” ifadesinin dayandığı gerçekliği bilimsel olarak ortaya koymak önemli bir hizmettir. Bu hizmete katkıda bulunan bilim erbabına gereken değeri vermek bizim borcumuzdur. 

        Gelecek sayılarımızda buluşmak üzere sağlıcakla kalın…


Türk Yurdu Nisan 2018
Türk Yurdu Nisan 2018
Nisan 2018 - Yıl 107 - Sayı 368

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele