Türkiye’nin Artan Sorunları

Mart 2018 - Yıl 108 - Sayı 367

        Türkiye her geçen gün yeni sorunlarla karşılaşıyor. Eskileri çözülmeden üstü örtüldüğü için yenileri ortaya çıkıyor. Bu sorunlar, Türkiye’nin önünü kesiyor; atılım yapmasını engelliyor. Bunların çözümü, büyük oranda bize bağlı, fakat biz kabahati başkasına atmayı çok seviyoruz. Bu zaafımız bir zihniyet hâlini almış durumda. Özellikle sorumluluk mevkisinde bulunan yöneticiler, hâllerinden son derece memnun görünüyor; ya rol yapıyorlar ya da gerçeklerden uzak bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Gerçeklerle yüzleşmeyen ve sorunlara akılcı çözümlemelerle teşhis koymayan toplumların zaten başarılı olması mümkün değil. Çözemediğiniz sorunlar yenilerine sebep oluyor ve gittikçe işin içinden çıkılmaz hâle geliyor. Bunu önlemenin yolu, toplumun öncüleri olması gereken bilim insanları ve siyasetçilerin işlerini iyi yapmasından geçer. Özellikle kendi alanında çok kıymetli çalışmaları bulunan değerlerimizi dikkate almak, ortaya koydukları eser ve bilgilerden faydalanmak son derece önemli. Biz buna aracılık yapmaya çalışıyoruz.

        Türk Yurdu olarak ülkemizin ve milletimizin sorunlarını akılcı bir şekilde ele almaya çalışıyoruz. Sahasında derinlik kazanmış kıymetli akademisyen yazarlarımız, her sayımızda farklı konuları, farklı biçimlerde sizlere sunuyor. Bu sayımızda, çok sayıda düşünceler bölümü için değerlendirme yazıları bir araya geldi. Eğitim alanındaki çözümlemeleriyle Hasan Bacanlı, felsefe alanında Milay Köktürk ve Hakan Poyraz, din ve felsefe bağlantılı konularda Süleyman Dönmez ve Süleyman Eryiğit ufkumuzu açıp bizi düşündürüyorlar. Türk dünyasının sorunlarına hayatını vakfetmiş kıymetli hocamız Orhan Kavuncu ve genç kuşaktan bu alanı kendisine dert edinmiş Ahmet Sağlam, bu sayıda önemli konuları dile getirdiler. Kıymetli tarihçi hocamız Behçet Kemal Yeşilbursa, son aylarda yakın tarihimizde günümüzü etkileyen önemli olayları yazıyor. Bu sayımızda iki ayrı portre çalışmasını da sizlerin ilgisine sunuyoruz. Arif Dirlik, ülkemizde pek tanınmadan öbür âleme göçtü gitti ama bıraktığı eserler, Türklük için guru verici. Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı ise hayatını, eşi ve kızı ile Türklüğün sanat alanındaki izlerini takip etmeye adamış bir bilim insanı olarak hepimize örnek bir şahsiyettir. Yeni nesillerin bu şahsiyetleri tanıması ve kendilerine örnek almaları son derece önemlidir. Biz de Türk Yurdu olarak bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz.

Dr. Fahri Atasoy


Türk Yurdu Mart 2018
Türk Yurdu Mart 2018
Mart 2018 - Yıl 108 - Sayı 367

Basılı: 14 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele