ÇARPIK ZİHNİYET TESTİ

Nisan 2006 - Yıl 95 - Sayı 224

 

 

Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nde, 1 Ocak 2006 tarihinde yürülüğe giren bir uygulama, eyalet sınırlarını aşan tartışmalara sebep oldu. Eyalet yönetimi, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Müslüman göçmenlere sorulmak üzere hazırlattığı “soru katalogu” ile resmen ayırımcılık yapılmasını zorunlu hâle getirmiş oluyordu. Hukukçuların sadece AB yasalarına değil, Alman Anayasası’na da ters buldukları bu uygulama, taraftarları ve karşıtlarıyla ülke sınırları dışına taşan bir üne kavuştu. Almanya Türkleri tarafından “vicdan testi” olarak adlandırılan bu ayrımcı uygulama, ününü içerdiği sorulara borçluydu. Sözde 30 sorudan oluşan test ile Alman vatandaşı adaylarının zihniyetleri ortaya çıkarılacak ve çıkan sonuca göre “Alman vatandaşı olmayı hak edip etmedikleri” anlaşılacaktı.

Test sorularının yine bir Türkiye kökenlinin de katkılarıyla hazırlanarak eyalet yönetimine verilmiş olması da bir başka ilginç durumdu. Özellikle “eşcinsellik” ile ilgili sorular, muhafazakar Katolik Almanlara sorulduğunda başta Alman kökenli papa 16. Benedikt olmak üzere Almanya’nın yarısının Almanlıktan ihraç edilmesi sonucunu doğurabilirdi.

Bu soruların muhatabı sadece 57 Müslüman ülkeden gelen vatandaş adaylarıydı. Ülkedeki Müslümanların çoğunluğunu da Türkler oluşturduğuna göre, aslında “zihniyet testi” birinci derecede Türklere yönelikti. Teste tepki gösterenler, soruları Anayasa ihlâli şeklinde değerlendirerek Anayasa’nın korunması görevini de üstlenmiş oluyorlardı.

Alman vatandaşlığı ulufesini Anayasa’yı çiğneyerek dağıtmaya niyetli görünen politikacılar, bu test sonuçlarına göre cevap sahiplerini kategorilere ayırarak, “sakıncalılar listesi”ne yeni isimler ilâve etme fırsatı da bulabilecekler. Vatandaşlığı alabilmek için adayların düşündüklerini değil de istenen cevapları verip vermedikleri kontrol edilemeyeceğine göre, bu test ne için yapılıyor, açıkçası pek çok kişi henüz bilmiyor.

Kamuoyunda, “muhafazakar Alman halkını bile sınıfta bırakır” yorumu yapılan bu soruları, yorum yapmaksızın aynen aktarmak istiyorum. İsterseniz sizler de cevaplarınızı hazırlayın! Bakalım Almanya’da yaşıyor olsaydınız ve Alman vatandaşı olmak isteseydiniz cevaplarınızla bu hakkı elde edebilecek miydiniz?

“1. Alman Anayasası’nın hür- demokratik temel düzene bağlılık tanımı, içerik olarak bütün AB üyesi ülkelerin Anayasalarında da mevcuttur. Diğerleriyle birlikte buna, insanlık onurunu koruma, devletin tek güç olduğunu tanıma, yani Federal Almanya’da devletten başka hiç kimse başkasına karşı, nefsi müdafaa haricinde şiddet uygulayamaz. Devletin kendisi, ancak hukuk gücüne dayanarak şiddete başvurabilir.Ve kadın ve erkeğin eşitliği dâhildir.

Bu temel ilkeler sizin şahsi düşüncelerinizle uyuşuyor mu?

2. Aşağıdaki ifadeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Demokrasi sahip olduğumuz en kötü, fakat var olan en iyi yönetim biçimidir. İnsanlık, demokraside olduğu kadar karanlık bir dönem yaşamamıştır. İnsanın demokrasiden kurtulması için, önce demokrasinin insanlara iyi bir şey getirmeyeceğini anlaması gerekir.

3. Filmlerde, tiyatro oyunlarında ve kitaplarda bazen farklı dinlerdeki insanların dinî hisleri rencide edilmektedir. Sizin görüşünüze göre kişiler, inançlarının rencide edilmesine karşı hangi araçları kullanmalı, hangilerini kullanmamalıdırlar?

4. Bir dinin tenkidine karşı tavrınız nedir? Bunu uygun bulur musunuz? Bu konuda hiç düşünüyor musunuz?

5. Almanya’da partiler ve dernekler, anayasaya aykırı eylem yapmaktan dolayı kapatılabilirler. Yasağa rağmen bir partiyi veya derneği desteklemeye devam eder misiniz? Hangi durumlarda?

6. Bir kadının eşine itaat etmesi gerektiğini ve eşine itaat etmediği takdirde dövülebileceğine ilişkin ifadeleri nasıl karşılıyorsunuz ?

7. Bir erkeğin eşini ya da kızını, toplum içinde namusuna leke getirmesini önlemek için eve kapatmasının, kabul edilir bir davranış olduğunu düşünüyor musunuz?

8. Almanya’da eşler arasında şiddet yaşanması durumunda polis devreye girebilir ve oluşabilecek tehlikelere önlem olarak suçlu olan kişiyi bir kaç günlüğüne evden uzaklaştırma yetkisine sahiptir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

9. Almanya’da kanunlar sayesinde kadın ve erkek eşitliğini bir ilerleme olarak mı görüyorsunuz? Eğer erkekler bunu kabul etmiyorlarsa, size göre devlet ne yapmalıdır?

10. Almanya’da herkes eğitimine göre neredeyse istediği her işte çalışabilir. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Size göre bazı işleri sadece erkekler ya da sadece kadınlar mı yapmalıdır? Eğer evet ise, hangi işler ve neden?

11. Sizce hangi işi bir kadın asla yapmamalı? Bir kadının amirliğinin sizi rahatsız edeceği herhangi bir iş alanı var mı?

12. Almanya’da herkes bir erkek ya da bir kadın doktor tarafından kontrol edileceğine kendisi karar verir. Bazı durumlarda böyle bir seçim şansı bulunmamaktadır. Örneğin acil durumlarda ya da hastanelerde nöbet değişimlerinde. Böyle bir durumda eğer erkekseniz kadın bir doktor tarafından ve eğer kadınsanız erkek bir doktor tarafından kontrol ya da ameliyat edilmeyi kabul eder misiniz?

13. Sürekli, ailelerin reşit kızlarının istedikleri alanda çalışmalarına ya da seçtikleri erkek ile evlenmelerine karşı çıktıkları duyuluyor. Bu konuya yaklaşımınız nedir? Kızınız sizden farklı bir inanca sahip biri ile evlenmek ister ya da sizin onaylamadığınız bir alanda çalışmayı isterse tutumunuz ne olacaktır?

14. Ailelerin çocuklarını zorla evlendirmek istemeleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu tarz evliliklerin insan haysiyeti ile bağdaştığını düşünüyor musunuz?

15. Almanya’da spor ve yüzme dersleri okul eğitiminin bir parçasıdır. Kızınızın bu derslere katılmasına izin verir miydiniz? Eğer hayır ise, neden izin vermezdiniz?

16. Çocukların günü birlik ve yatılı okul gezilerine katılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

17. Reşit kızınız/eşiniz diğer Alman kızlar ve kadınlar gibi giyinmek istiyorlar. Bunu engellemeye çalışır mısınız? Eğer evet ise, hangi yöntemlerle?

18. Vatandaşlık için başvuran bayanlar için soru: Kızınız diğer Alman kızlar ve kadınlar gibi giyinmek istiyor. Fakat kocanız karşı çıkıyor, ne yaparsınız?

19. Kızınız/Kardeşiniz size gelip cinsel tacize uğradığını söylerse bir baba, anne, ağabey ya da kız kardeş olarak ne yaparsınız?

20. Oğlunuz ya da erkek kardeşiniz size gelip hakarete uğradığını söylerse bir baba, anne, ağabey ya da kız kardeş olarak ne yaparsınız?

21. Sizce Anayasa kişiye, dinini değiştirme ya da o güne kadar inandığı dini terk ederek başka bir inanç ve hayat tarzı ile yaşama hakkı vermekte midir? Böyle bir inanç değişimi sonunda kişinin cezalandırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? (Örneğin evlatlıktan reddederek)

22. Komşunuzun, arkadaş ya da tanıdık çevrenizden birinin terörist saldırıda bulunduğunu ya da plânladığını öğrendiniz. Nasıl davranırsınız? Ne yaparsınız?

23. 11 Eylül 2001 New York ve 11 Mart 2004 Madrid saldırılarını duydunuz. Sizce bunu gerçekleştirenler terörist miydi, yoksa özgürlük savaşçıları mı? Cevabınızı açıklayınız.

24. Gazetelerde bazen kız çocuklarının ya da hanımların, ‘ahlâksız davranışları’ nedeniyle aile şerefini korumak için öldürüldükleri yazıyor. Bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz?

25. Almanya’da bir erkeğin aynı zamanda iki bayanla evli olmasını nasıl karşılıyorsunuz?

26. Almanya’da yaşayan evli bir erkeğin eski vatanına gidip ikinci kez evlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

27. Bazı insanlar dünyada meydana gelen her kötü olaydan Yahudileri sorumlu tutuyor. Hatta 11 Eylül saldırılarının arkasında da Yahudilerin olduğunu düşünüyorlar. Bu tür iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz ?

28. Kızınız Almanya’da bir iş müracaatında bulunuyor; ancak kendisine ret cevabı veriliyor. Daha sonra bu işe Somalili siyahi bir bayanın alındığını duyunca tepkiniz ne olurdu?

29. Reşit yaştaki oğlunuzun size gelip, eşcinsel olduğunu ve bir başka erkekle yaşamak istediğini söylediğini gözünüzde canlandırın. Nasıl tepki gösterirsiniz?

30. Almanya’da bazı siyasetçiler eşcinsel olduklarını belirtiler. Almanya’da eşcinsellerin kamusal kurumlarda çalışmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?”

Bu testin “cevap anahtarı” henüz açıklanmadı. Ancak siz bu sorulara vereceğiniz cevaplarla Alman vatandaşı olabilir miydiniz?

 


Türk Yurdu Nisan 2006
Türk Yurdu Nisan 2006
Nisan 2006 - Yıl 95 - Sayı 224

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele