İKİNCİ DÖNÜŞ

Nisan 2006 - Yıl 95 - Sayı 224

         

        Bir şafak vakti

        Gireceğim Kapıkule’den içeri.

        Saçlarımda kendi rüzgârım,

        Ve hatıramda

        Bıraktıklarım...

         

        Biblo minareler afişlerinizde,

        Taşköprüler, su bentleri Balkanda

        Tarlalarınızı sularım.

        Akarım bugün bile topraklarınızdan,

        Tuna’yım, Vardar’ım…

         

        Gücüm fabrika bacalarında Avrupa’nın

         Saar’da.. Saksonya’da...

        Bakarım göklere çıkarılmış dostluklarım,

        Bakarım;  hudutlardan kovulmuş çocuklarım...

         

        Küf kokan müzelerinde Avusturya’nın, Macaristan’ın

        Kılıçlarım, Sancaklarım,

        Uzak bir hâtıra olsam da korkularınızda

        Yine de varım...

         

        Ben Anadolu’yum, Küçükasya’yım...

        Dostluklarınızda, düşmanlıklarınızda

        Düşünemiyeceğiniz kadarım…

         

                          


Türk Yurdu Nisan 2006
Türk Yurdu Nisan 2006
Nisan 2006 - Yıl 95 - Sayı 224

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele