Kuvâ-yı Milliye’nin Anlamı, Tarihi ve Fikri Temelleri

Şubat 2018 - Yıl 107 - Sayı 366

ÖZET

Mondros Mütarekesi’nin imzalaması üzerine Anadolu’da başlayan işgaller ve galip devletler tarafından tasarlanan gelecek karşısında Türk milleti var olmak ve yaşamak için yeniden mücadeleye girişmek zorunda kalmıştı. Ancak yorgun ve fakir milletin ordusu terhis edilmiş, silah ve cephanesine el konulmuştu. Mütareke hükümlerinin Osmanlı mirasının paylaşılması amacını taşıdığı ve galip devletlerin Türk milletine hayat hakkı tanımayacakları anlaşılmıştı. Bu dönemde K...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2018
Türk Yurdu Şubat 2018
Şubat 2018 - Yıl 107 - Sayı 366

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele