Yakut'tan Tarihler

Kasım 2007 - Yıl 96 - Sayı 243

 

        Yahya Kemal Beyatlı’nın Vefatına Tarihtir:

        1 Kasım 1958

         

        Türk şiirinin en güçlü üstâdı göçtü eyvâh

        Şâirler içinde bir cevherdi kıymeti âlî

        Sâbi olmasa Yakut ol dem söylerdi tarihi:

        “Yâ Râfi’ Firdevsinle tebşîr kıl Yahya Kemâl’i”

        1958

        يا رافع! فردوسكله تبشير قيل  يحيي كمالى

Dursun Önkuzu’nun Şehâdetine Tarihtir:

22 Kasım 1970

 

Erkek Teknik Yüksek Öğretmen’de

Vâh! Dursun Önkuzu’yu n’ettiler?

 

Ciğerlerine hava basarak

Üçüncü kattan atıverdiler

 

İşkence, ölümler artık yeter!

Bu komünistler hepten yettiler

 

Geldi biri söyledi târihi:

“Bugün Dursun’u şehid ettiler”

1389+1= 1390 H.        1970

بوكون طورسونى شهيد أتديلر

        Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Vefatına Tarihtir:

        16 Kasım 1974

         

        Tanınmış Türk sosyoloğu ve Ziya Gökalp uzmanı

        Rıhlet eyledi bugün, Hak rahmet etmiştir dediler

        Çıktı iki zat dütayla menkuttan hesapla Yakut:

        “Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu” tarihtir dediler

        2790-2=2788=1394, 1394 H.                    1974

        ضياء الدين فخرى فندق اولى

         

        Burhan Felek’in Vefatına Tarihtir:

        05 Kasım 1982

         

        Nice yıllar yazarlık yaptı gazetelerde o,

        Doksan üç yaşında kavuştu Hazret-i Mevlâ’ya

        Çekip bir “âh” söylediler tarihini Yakut’a

        “Şeyhü’l-muharririn Burhan Felek göçtü bekâya”

        1988-6=1982

        شيخ المحررين برهان فلك كوﭼدى بقايه

Osman Yüksel Serdengeçti’nin Vefatına Tarihtir

(10 Kasım 1983)

Kaybetti hayfâ bir yiğit evlâdını artık vatan

Nisyân olunmaz bir kişiydi taht-ı toprakta yatan

 

Hem sohbetiyle hem kalemle verdi her dem hizmeti

Dâim teşekkür etse lâyıktır ona Türk milleti

 

Kıvrak zekâ, hem nüktedan hem kalender meşrep

Osman Yüksel’dir o, Serdengeçti oldu nâmı hep

 

Yâkût bu tarih-i düta’dan bir dua olsun murad

“Ânın durağı cennetü’l-firdevs olsun, ruhu şâd”

1404  1404        (1983)

آنك دوراغى جنة الفردوس اولسون روحى شاد

Prof. Dr. Sakıp Yıldız’ın Vefatına Tarihtir:

29.Kasım.1995

Erzurum’dan Bursa’ya gelen tefsir Hocası

Yenik düşüp kansere, çekmişti ağrı, sızı

 

Hak rahmet eylesin derim ukbâ’da bu kula

Kanaat gösterirdi saymayıp çoğu, azı

 

Geldi üçler Sâl-i Rumî’den dediler tarih:

“Söndü Sakıp Yıldız’ın  bu yıl, hayat yıldızı”

1408+3=1411 (R.)          1995

سوندى ثاقب ييلديزن بوييل حيات ييلديزى

         

        Prof. Dr. Neşet Çağatay’ın Vefâtına Tarihtir:

        17 Kasım 2000

         

        Ankara İlahiyat’ın eski dekanıydı

        İrtihalini Yakut bir gazetede gördü

        Rahmet olsun! Sâl-i Rumî’yle çıkan bir haber

        Muzaaf tarih: “Neşet Çağatay öldü”

        2833-1=2832/2=1416 R.             2000

        نشئت ﭽاغ آتاى خواجه اولدى

         

        Bestekâr-Şarkıcı Yıldırım Gürses’in Vefatına Tarihtir:

        18 Kasım 2000

         

        “Güller ağlasın” şarkısıyla meşhur bir bestekâr

        Rıhlet etti, tüm sevenleri karalar bağlasın

        Vefâtına tarih söylediler gelip yediler:

        “Ey Yıldırım bundan böyle sana güller ağlasın”

        1993+7= 2000

أي ييلديرم بوندن بويله سكا كللر آغلاسين

 

         


Türk Yurdu Kasım 2007
Türk Yurdu Kasım 2007
Kasım 2007 - Yıl 96 - Sayı 243

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele