YAKUT’TAN TARİHLER

Ekim 2007 - Yıl 96 - Sayı 242

         

        Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu’nun Vefâtına Tarihtir:

        10. Ekim. 1977

        Arşivlerle kitabelerin ünlü uzmanı

        Göçmüş bekâya, özleyip ilahî rahmeti

        Çıktı üçler söylediler tarihini Yakut:

        “Uzunçarşılıoğlu cây-gâh ede cenneti”

        1980-3=1977

        ازون ﭼارشيلى اوغلى جايكاه أده جنتى

         

        Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil’in Vefâtına Tarihtir:

        21. Ekim.1987

        O, bir Osmanlı beyefendisi gibiydi,

        Rahmet olsun, özlemiş her halde Mevlâ’yı

        Geldi üçler söylediler tarihi Yakut:

        “Kaya Bilgegil Hoca terk etti dünyâyı”

        1984+3=1987

قايا بيلكه كيل خواجه ترك ايتدى دنيا يى

Naim Hoca(Gölleroğlu)’nın Vefatına Tarihtir

13 Ekim 1999

Erzurum şiveli, hem oldukça nüktedan

Çağdaş bir vâizdi, görmedi mislin cihân

Cumhuriyetimizin bu gerçek hocası

Olmuştu mizahımızın tüten bacası

Sevdirmişti dini hep esprileriyle

Moral buldu insanlar lâtifeleriyle

Kıvrak zekâlı, vatansever bu insanı

Alıp götürdü kanser, terk etti cihânı

Naim Hoca kalmadı bu dâr-ı rıhlette

Rabbim ona bol ihsanlar versin cennette

Geldi iki dadaş söyledi tarihi eyvah:

“Gitti asrımızın Nasreddin Hoca’sı âh”

1997+2= 1999

كيتدى عصرمزن نصرالدين خواجه سى آه

Aliya Ali İzzetbegoviç’in Vefatına Tarihtir:

(19 Ekim 2003)

Göçtü Bosna-Hersek’in bilge Cumhurbaşkanı

Dâr-ı naîm’inde mukim etsin onu Allah

Gelerek yediler söylediler tarihini:

“Alim bir Cumhurbaşkanı vefât etti eyvâh!”

1996+7=2003

عالم بر جمهور باشقانى وفات ايتدى ايواه

        Attila İlhan’ın Vefâtına Tarihtir:

        11. Ekim. 2005

        Hak rahmet eylesin, güçlü hem cesur şair de gitti

Sözleriyle, sohbetleriyle dâim ziyâ eyledi

        Çıktı bir zât söyledi târih-i vefâtını Yakut:

        “Bu sene Attila İlhan da terk-i dünyâ eyledi”

        2006-1=2005

        بو سنه آتيلا إيلخان ده ترك دنيا ايلدى

 

Bestekâr Prof. Dr. Selahattin İçli’nin Vefatına Tarihtir:

        14 Ekim 2006                                                              

        Sanat dünyasından bir büyük çınar daha devrildi

        Acıması olmayan ecel, alıp götürmüş gene

         

        Ne güzel içli şarkılar dinlemiştik radyolardan

        Sevgi dolu güfteler bestesiz kalacak desene

         

        Pençe-i kahrıyla gelmiş ecel dedim tarihini:

“Bestekâr Selâhattin İçli vefat etti bu sene”

2001+5=20006

بسته كار صلاح الدين ايجلى وفات ايتدى بو سنه

         

        Semih Balcıoğlu’nun Vefatına Tarihtir:

        27  Ekim 2006

        Ünlü karikatüristti

        Bir kalp kriziyle gitti

        Geldi bir zat dedi tarih:

        Balcıoğlu vefat etti

        2005+1=2006

بالجى اوغلى وفات ايتدى

         

        Prof. Dr. Faruk Sümer’in Vefâtına Tarihtir:

        21. Ekim. 1995

        Türk Tarihi’nin  ünlü ismi, azm edip

        Göçmüş, hasrettir şimdi mağfirete

         

        Oğuzlar, Türkmenler, Türk Kültürü için

        Verdi âsâr, ersin ilahî rahmete

         

        Çıktı iki dost söyledi tarih Yakut:

        “Faruk Hoca da gitti bugün cennete”

        1997-2=1995

        فاروق خواجه ده كيتدى بو كون جنته

        Dr. Baymirza Hayıt’ın Vefatına Tarihtir:

        31. Ekim. 2006

        Özbek asıllı ünlü tarihçi Baymirza Hayıt

        Yıllardan beri mesken eylemişti Almanya’yı

        Doksan yaşında göçünce söyledi Yakut tarih:

        “Ya Velî! Rahmetine karin eyle Baymirza’yı”

        1427 H.                                      2006

يا ولي ! رحمتكه قرين ايله باي ميرزايى

         


Türk Yurdu Ekim 2007
Türk Yurdu Ekim 2007
Ekim 2007 - Yıl 96 - Sayı 242