MEHMET BİLGİN ve DOĞU KARADENİZ

Ağustos 2007 - Yıl 96 - Sayı 240

         

        Meslektaşım ve hemşerim Mehmet Bilgin’in Doğu Karadeniz kitabını henüz okudum. Ötüken yayını olan bu 3. basımdan 1. ve 2. basımlarının 2002 yılında Serander tarafından yayınlandığını ve “Ziya Gökalp Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanı” kazandığını öğreniyorum. Dizin, harita ve fotoğraflarla 300 sayfaya ulaşan ve zengin kaynaklara dayalı bu ödüllü araştırma kitabındaki fikirleri yabancımız değildir. Zira Soronto ve Hrant Dink cinayetleriyle gündeme gelen Doğu Karadeniz Bölgesi ve Bölgenin metropolü Trabzon Şehri için Camiamızda teşhis konulmuştur: “Büyük Güçlerin Bölge Üzerinde Hesapları Var” Türk Yurdu dergimizin Mart 2007 tarihli 235. sayısında yayınlanan söyleşide Bilgin, Türk Ocakları Trabzon Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mithat Kerim Arslan’la beraber verdikleri mülâkatta “Süper güçlerin çekişme alanı Ortadoğu’dan Kafkasya’ya kaymışsa Trabzon daha çok ısınacak demektir” demiştir.

                    Yine Türk Yurdu Dergimizin Mayıs 2007 tarihli 237. sayısında yer alan Yrd. Doç. Dr. Nuri Yazıcı’nın “Yunanistan’ın Yeni Pontusçuluk Politikaları” makalesine işaretle diyorum ki Mehmet Bilgin’in bu tarih araştırmasına göre Batılının bölge üzerindeki hesaplarına karşı öncelikle bölge insanını doğru bilgilendirmelidir. “Bölge tarihini Helen kolonistlerle başlatan, yaygın ama yaygın olduğu ölçüde yanlış olan bir görüş”le Osmanlının Trabzon Vilayetine bağlı Atina Sancağı olması baz alınarak bazı iddialarda bulunulmaktadır. Mehmet Bilgin’e göre “Oysa… Eski kaynaklarda tüm Karadeniz sahillerinde yaşayan yaklaşık doksan etnik gruptan söz edilir. Ayrıca bu çalışmada ortaya konduğu gibi Orta Çağ boyunca çeşitli Türk kavimlerine mensup unsurlar bölgeye yerleşmiş ya da yerleştirilmişlerdir”  Bilgin “Lazların Tarihi Bu mu?” başlığı ile de bir başka ekleme yapıp Gürcü iddialarına ve bölge insanı ile ilgili birçok soruya cevap verip açıklık getirmektedir.

                    Çok zengin bir kaynakçaya sahip olan ve 13 sayfayla listesi verilen arşiv, kitap ve makalelerin incelenmesiyle oluşturulan bu esere “Trabzon’un Fethi ve İskân Politikası” bölümü de eklenmiştir. Osmanlıda Trabzon Valisinin “Kırım Canibi ve Karadeniz Sevahili Seraskeri” görev tanımlaması, Bugün Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’a yerleşen ve Karadeniz’e donanma çıkartmak isteyen ABD’nin niçin Trabzon ilgisini düşündürüyor.


Türk Yurdu Ağustos 2007
Türk Yurdu Ağustos 2007
Ağustos 2007 - Yıl 96 - Sayı 240

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele