BAYRAK

Temmuz 2007 - Yıl 96 - Sayı 239

         

                                           Sayın Nuri Gürgür Ağabey’e  

         

        Bayrak; gökte mührümüz, bayrak hâkimiyettir,

        Bayrak; devlet demektir,  bayrak ebediyettir,

        Bayrak; millî haysiyet, bayrak mensûbiyettir, 

                               

Bayrak, bu toprakların hürriyet ateşidir;

                    Bayrak, vatan ufkunun al-beyaz güneşidir…

         

                    Gökkubbeyi doldurur alıyla, beyazıyla,

Göğsümüzü kabartır Türk olmanın hazzıyla,

Kara bahtın üstüne ak tâlih niyâzıyla

 

Bayrak, millî mîsâktır; zaferlerin tülüdür;

            Bayrak; bağımsızlığın en büyük sembolüdür…

         

        Rûhumdaki limana demir attı derinden,

                    Gönlümdeki sevgisi hiç sökülmez yerinden;

        Bayrak aşkını dinle bayrak öksüzlerinden

         

Bayrak, sınır ötesi hayâllerin sesidir;

                                Bayrak, mefkûremizin ölmez nişânesidir…

         

        Âsûde düşlerimiz siler yürekten pası,

                    Coşturur sîneleri, bertaraf eder yası,

                    Semâda bayrağımız bir tebessüm goncası,

                   

Bayrak; duygu selinin kalpteki mihveridir;

                                Bayrak; gönlüme ışık, gözlerimin feridir…

         

        Biz onun gölgesinde dağıttık hüznümüzü,

        Asırlardır yaşadık gurûb etmez gündüzü,

                    Buz tutmaz aşk dağının “Hilâl”e bakan yüzü,

         

Bayrak, şehit kanına gökten nur yağmasıdır;

                                Bayrak; “Ay”ın, “Yıldız”ın toprakta doğmasıdır…

                   

        Göklerde dalgalanır şühedâ nefesiyle,

                    Bir tarih dile gelir Al-bayrağın sesiyle,

                    Tevhîd’e lîsan olan remz-i mukaddesiyle,

                   

Bayrak; îman aşkıdır, istiklâl fermânıdır;

Bayrak; fetih rûhudur, yiğitlik destânıdır…

         

        Çağlayan nur selidir bayrağımın gül rengi, 

        Mânâsında saklıdır Ay-Yıldız’ın ahengi,

        Yok benzeri dünyada, bulunmaz onun dengi,

         

                                Bayrak, şehit kanıyla imzalanmış senettir;

                                Bayrak, Türk Milleti’ne mukaddes emânettir…


Türk Yurdu Temmuz 2007
Türk Yurdu Temmuz 2007
Temmuz 2007 - Yıl 96 - Sayı 239

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele