Sayın Ertuğrul ÖZKÖK Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 21 Nisan 2007

Mayıs 2007 - Yıl 96 - Sayı 237

 

      21 Nisan 2007 tarihli Hürriyetin 18.sayfasında “Eğitim Ocak’a emanet” başlıklı haber kurumumuz hakkında yanlış çağrışımlara, haksız hükümlere yol açacak niteliktedir.

     95 yıldan beri Milli Kültüre Hizmet veren, kuruluşundaki ilkeleri, yöntemleri, amaçları titizlikle koruyan, günlük politik tartışmaların dışında kalmaya özen gösteren Türk Ocakları, haberin üslup ve imalarıyla kabulü imkânsız bir saldırıya muhatap olmuştur.

             Hürriyet gazetesi gibi yüz binlerin okuduğu Türkiye’nin en güçlü yayın organında yapılan bu haksızlığa karşı, doğruları anlatma imkânına sahip değiliz.

     Bu mektubumun size sunulacağından ve dikkate alınacağından da kuşkuluyum.

     Ancak birkaç hususa dikkatinizi çekmek ve asırlık bir hizmet çınarına yapılan haksızlığı vicdanınıza havale etmek istiyorum. Ötesi sizin takdirinizdir.

  1. Türk Ocaklarının bütün çalışmaları İnternet’te Genel Merkeze ve şubelere ait web sayfalarında ayrıntılı şekilde verilmektedir. Açık ve şeffaf bir kuruluş olarak ne yaptığımız ortadadır.
  2. Türk Ocakları 72 şubesi, binlerce üyesiyle faal olan bir kuruluştur. Bizi gündelik kısır polemiklerin, gerginlikleri tırmandırmaktan başka hiçbir sonucu olmayan sokak gösterilerinin içerisinde hiç gördünüz mü? Bu duruş ve üslubun anlamı, değeri ve önemi yok mu?
  3. Türkiye’nin temel meselelerini, kültürel, sosyal ve tarihi konularımızı bilimsel çerçevede ele alan, bilinçli ve bilgili aydın ihtiyacımızı daima hesaba katarak yürütülen çalışmalarımızın zararlı olduğunu düşünmenin mantıklı bir tarafının olmadığı ortadadır.
  4. Ermeni iddialarıyla ilgili konularda sadece Malatya şubemizde değil, bütün çalışma alanlarımızda imkânlarımız ölçüsünde akademik plânda toplantılar, konferanslar, sergiler, sempozyumlar düzenliyoruz, yayınlar yapıyoruz, yapmakta devam edeceğiz. Bunun yanlış bir tarafının olmadığı açıktır.
  5. Ermeni meselesinin tarihçesinden bahsederken, 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı coğrafyasında cereyan eden kilise ve misyoner merkezli politik aktiviteleri görmezlikten gelmek, tarihi yok saymaktır.
  6. Din özgürlüğü insan haklarının başlıca unsurlarındandır; çağdaş demokrat ve özgürlükçü hiç kimse buna itiraz etmez.
  7. Malatya’daki vahşetle ilgili görüş ve düşüncelerimizi içeren basın açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi, olay Diyanet İşleri Başkanımızın anlamlı nitelendirmesiyle, “vatanımıza ve milletimize ihanettir.”
  8. Bu vahşeti tarihi misyonerlik olayıyla bağlantılı kılmanın, bu topraklarda yüzelli yıl boyunca sürdürülen kilise eksenli fitnenin tarihi hikâyesinin anlatılmasını sakıncalı hâle getirmeye çalışmanın fevkalâde yanlış olduğunu lütfen muhabirinize anlatın.
  9. 21. yüzyılın güçlü Türkiye’sinin birkaç misyoner ve birkaç kiliseden korkacak konumda olmadığına, günümüzde bunları önemseyen girişimlerin her açıdan yanlış ve sakıncalı olduğuna inanıyoruz. Ancak tarihimizi bilmek, öğrenmek ve tarih bilincinde nesillere sahip olmanın başlıca ihtiyaçlarımızdan biri olduğu görüşündeyiz.

             Size sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

              Saygılarımla.


Türk Yurdu Mayıs 2007
Türk Yurdu Mayıs 2007
Mayıs 2007 - Yıl 96 - Sayı 237

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele