ELÇİBEY

Mart 2007 - Yıl 96 - Sayı 235

 

                    Uğur GÜLER: Henüz 30’una varmadan “Türk Ermeni İlişkileri”, “Safevîlerde Merkezileştirme Siyaseti” isimlerinde iki araştırma kitabının sahibi. Türk okuyucusu için daha nice araştırma eserlerinin sinyali olarak ELÇİBEY kitabı üzerinde durmak istiyoruz:

                    Sayfa 108. “Fransa’nın Ermenistan’a göndereceği sözde insanî yardıma Türkiye’nin hava sahasını açması… Hocalı Katliamı… Kelbecer şehrini kuşatan Ermeniler… Cumhurbaşkanı Elçibey çok sevdiği Türkiye’sinden, burada az sayıda kalan sivil halkı güvenli bölgelere ulaştırmak için helikopter istedi…4 Nisan 1993…Elçibey ve kardeş Azerbaycan halkını derinden yaralamıştı.

                    Bütün bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Ebülfez ELÇİBEY’in Bakü-Ceyhan  petrol boru hattı anlaşmasında Türkiye’ye verilen payın diğer ilgili ülkelerinkinden fazla olmasını istemesi, ilgili devletleri ve büyük petrol şirketlerini hayrete düşürmüştü”

                    Yukarıdaki satırları okumak; günümüzde Meclise iade edilen Petrol Kanunu ve iade gerekçesi olarak “Millî çıkarlara aykırı olduğu ve Türk Petrolünün yabancıların eline geçeceği” yönünde olması ile TPAO’nun tasfiyesi, Hazar Havzası enerji kaynaklarından tamamen dışlanmamız sonucunu düşündürmektedir. Küresel sermaye ve yerli işbirlikçilerinin milletimiz üzerindeki oyunları karşısında uyanık olmalı ve ELÇİBEY’i iyi okumalıyız.

                                                     


Türk Yurdu Mart 2007
Türk Yurdu Mart 2007
Mart 2007 - Yıl 96 - Sayı 235

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele