Yılmaz ÖZTUNA: Rusya Gürcistan’ın NATO’ya Girişini Engelledi

Eylül 2008 - Yıl 97 - Sayı 253

 

 

Rusya ile ABD’nin Kafkasya üzerindeki nüfuz savaşı Güney Osetya kriziyle Ağustos başında sıcak çatışmaya dönüştü. Aslında bu beklenmeyen bir gelişme değildi; yaklaşık 2 yıldır bölgede olup bitenleri gözleyenler için çok da şaşırtıcı olmadı Rusya-Gürcistan savaşı. Bölgeye müdahale etmek için bahane arayan Rusya’nın beklediği fırsatı, ABD destekli olduğu söylenen Saakaşvili elleriyle sundu. Birkaç gün içerisinde binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve Rusya’nın ağırlığını biraz daha hissettirdiği Kafkasya’daki son gelişmeleri tarihçi Yılmaz Öztuna ile değerlendirdik.

 

- Günlerdir Güney Osetya üzerinden patlak veren bir savaş izliyoruz. Siyasi ve stratejik analizine geçmeden önce, bu aşamaya nasıl gelindiğini konuşalım isterseniz. Nasıl oldu da Stalin’in doğduğu ülke Rusya’yla boğaz boğaza geldi?

 

- Efendim, gayet basit. Bir iki ay önce NATO’da bir toplantı yapıldı, Rusya’nın burnunun dibinde. Başkan Bush falan da geldi, önemli bir toplantıydı. O toplantıda Ukrayna ile Gürcistan’ın NATO’ya girmesi için müracaatları konuşuldu ve bu müracaatların karara bağlanması ertelendi, yani reddedilmedi. Önümüzdeki NATO toplantısı birkaç ay sonra yapılacak. Yani, birkaç ay sonra Gürcistan’ın tıpkı Türkiye gibi, tıpkı Birleşik Amerika gibi NATO üyesi olması bahis konusu. Bu Rusya’yı fevkalade irkiltti. Biliyorsunuz, NATO Rusya’dan ayrılan peykleri ve Sovyet Cumhuriyetleri’ni üye olarak aldı. Yani, Beyaz Rusya, Moldova ve Ukrayna dışındaki Sovyet Cumhuriyetleri, Letonya, Estonya, Litvanya’yı ve diğer Sovyet peyklerini. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan… Bunlar Varşova Paktına bağlıydı, bugün hepsi NATO üyesi.

NATO, dünya tarihinin gördüğü en büyük askeri ittifak; bu bir.  NATO’nun diğer bir özelliği, Amerika’nın patronajında olması. Amerika askerini çeksin, NATO’da bir şey kalmaz. Biliyorsunuz, Avrupa Birliği o kadar çaba gösterdi ama kendi ordusunu kuramadı. Rusya, doğu sınırından bir defa NATO’yla karşı karşıya. Bir de Kafkasya’da, güneyindeki Gürcistan’ın çok büyük bir istekle NATO’ya girmek istemesi Rusya’yı sinirlendirdi. Güneyinde zaten bir NATO üyesi Türkiye var; bir de Gürcistan çıkınca, ‘şunlara bir haddini bildireyim’ dedi. Krizi ateşleyen sebep bu.

 

- Fransa’nın hazırladığı ateşkes anlaşması taraflarca imzalandı fakat Rusya’nın asker çekmekte biraz ağır davrandığı gözleniyor. Rus Dışişleri Bakanı dün “Artık Gürcistan’ın toprak birliğinden söz edilemeyeceğini” açıkladı. Abhazya’nın da önümüzdeki günlerde Gürcistan’dan kopacağı söyleniyor. Savaş neticesinde, Kafkaslardaki Rus hâkimiyetinin perçinlendiğini söyleyebilir miyiz?

 

- Evet, Rusya kazançlı. Zaten Güney Osetya Otonom Cumhuriyetiyle Abhazya Otonom Cumhuriyeti, Gürcistan’dan kopmuştu. Bunlar Gürcistan’dan ayrılmak istiyorlardı, arkalarında Rusya var. Küçük cumhuriyetler bunlar; birkaç bin kilometrekarelik, birkaç yüz bin nüfuslu küçük cumhuriyetler. Abhazistan’da Abhaz nüfusunun oranı, -ister inanın ister inanmayın- toplam nüfus içinde % 18. Bunlar zaten kopmuş vaziyetteydi, şimdi perçinlendi artık. Bunları geri alması mümkün değil Gürcistan’ın. Niçin kıyamet koptu, niçin yürüdü Rus askeri? Bu iki otonom cumhuriyetten biri olan Güney Osetya’ya asker sokmaya kalkıştı Gürcistan, Rusya da bundan istifade etti, işgal etti. Bu iki otonom cumhuriyetin Gürcistan’a dönmesi ihtimali artık yok. Sarkozy, yalnız Fransa namına gitmedi Moskova’ya, -AB Dönem Başkanı biliyorsunuz Fransa- AB namına gitti aynı zamanda. Anlaşmada Gürcistan’ın toprak birliği hakkında bir güvence yok.

İkincisi, bence daha önemlisi; Rusya’nın Güney Kafkasya’da kendi rızası dışında herhangi bir hareket, değişiklik halinde müdahale edeceği görüldü.

Üçüncüsü; Gürcistan artık kolaylıkla NATO’ya giremeyecek. Önümüzdeki toplantıda bazı NATO üyeleri diyecekler ki, -belki bunu Türkiye diyecek, belki hiç ümit etmediğimiz bir Estonya- “Valla şimdi Gürcistan’ı almanın sırası değil, Rusya’yı kışkırtmayalım, bunu erteleyelim!”

 

- Saakaşvili, yeterince arkalarında durmadıkları gerekçesiyle Batılı devletlere sitem ediyor iki gündür basından izlediğimiz kadarıyla. Kadife devrimler sürecinde iktidara gelen Saakaşvili, tabiri caizse ABD’ye sırtını dayayarak böyle bir maceraya girdi ama Amerika’yı beklediği ölçüde arkasında hissetmedi. Sizce bu krizde ABD neden bu kadar etkisiz göründü?

 

- Şimdi efendim, Saakaşvili kıl payı üstün bir oy oranıyla iktidara geldi; çok aceleci ve acemice davrandı. Zaten askeri yoktu Osetya’da. Gürcü Otonom Cumhuriyetindeki asayiş Birleşmiş Milletler tarafından Rusya’ya tevdi edilmişti. Yani zaten o iki otonom cumhuriyette BM kararıyla Rus askeri vardı. Ne ödev verdi Birleşmiş Milletler Rus askerine orada? Burada ırklar çok birbirinin içine geçmiş, işte Abhaz var, Oset var, Lezgi var, Rus var, Ukrain var, Azeri var, her şey var… 200-300 bin nüfuslu otonom cumhuriyetler, birbirleriyle kavga edip kan dökecekleri zaman orada görevli olan Rus birlikleri müdahale edecek!

Böyle olduğu halde, Gürcistan asker sokup gösteriş yapmak istedi Rusya’ya karşı. Zaten bir iki ay evvel NATO’ya müracaat etmişsin, NATO’ya üye oluncaya kadar politika neyi icap ettirirdi? NATO’ya üyeliği tescil edilinceye kadar, gerçekleşinceye kadar Saakaşvili’nin Rusya’yla hır çıkarmaması gerekirdi. Saakaşvili’nin dış politikada bir acemi olduğu anlaşıldı; bu bir.

Amerika nasıl müdahale edecekti? Amerika’nın askeri yok orada. Amerikan savaş gemilerini Montrö yüzünden geçiremiyor boğazlardan Karadeniz’e. Hastane gemisini geçirmek istedi Amerika geçen hafta, Gürcistan’a yardım etmek için, silah vardır diye biz müsaade etmedik. Amerika ne yapacaktı? Havadan yardım falan yaptı. Havadan yardımlarda da silah olması ihtimali var filan diye huysuzlandılar.

 

- Rusya’nın Gürcistan’a silah vermekle suçladığı Türkiye, savaş biraz durulunca Rusya ve Gürcistan nezdinde birtakım girişimlerde bulundu. Başbakan önce Rusya’ya, ardından Tiflis’e giderek Kafkas İstikrar Forumu gibi bir pakt oluşturulması fikrini yeniden gündeme getirdi. Türkiye’nin bu girişimlerini önemsiyor musunuz ve bölgedeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

- Bu ziyaretlerden söylendiği gibi bir netice çıkmaz. Türkiye Başbakanı veyahut başka bir devlet başbakanı Moskova’ya gitti diye, Moskova politikasını değiştirmez. Tiflis ziyareti ise teselli ziyareti; “Geçmiş olsun kardeşim, komşuyuz, size zarar geldi, biz de çok üzüldük” mealinde bir ziyarete benziyor. Azerbaycan ordusu gibi Gürcistan ordusunu da eğittiğimiz biliniyor ama ayrıca silah verdik mi vermedik mi onu ben bilemem. Verdiysek bile, bunun hesabının bizden değil Amerika’dan sorulması gerekir.

Bu arada bir şey Türk basınının dikkatini çekmedi, ilk defa ben söylüyorum size. Benim tarihçi olarak gözüme çarptı; Başbakan Tayyip Erdoğan’ı Rusya Cumhurbaşkanı Medvedev ve Başbakanı Putin birlikte kabul etti. Biliyorsunuz, Putin dünyanın en büyük politikacılarından birisi, 8 seneden fazla başkanlık yapamayacağı için başbakanlığa çekildi şimdi, dört sene sonra yine oraya gelecek. Çok tecrübeli bir adam.  Rusya’yı tamir etmek, büyütmek, ekonomik güç haline getirmek isteyen, Avrupa seviyesine getirmek isteyen önemli bir adam.

Bunların ikisi birden aynı oturumda, aynı odada konuştular bizim başbakanla. Putin’in herhangi bir devlet başkanı karşısında o kadar terbiyeli, edepli oturduğunu görmedim. Şimdi ben tabii derin tarihçiyim, siyasi tarihçiyim, bu benim nazari dikkatimi celbetti. Bu gibi muameleler, bu muamele gösterilen devletten çok şey beklendiğini gösterir. Yani bu tavır herhangi bir devletin başbakanına gösterilen bir tavır değildir. Bu tavrın hususi bir anlamı vardır.

Bu hususi anlam, bana Kayzer II. Wilhelm’in 9 sene arayla iki defa II. Abdülhamit’i ziyaret etmesini hatırlattı. Rus tarihçileri ve o zamanki Avrupa basını, Kayzer’in II. Abdülhamit’e  -ki Kayzer Avrupa’nın hâkim-i mutlakı, İmparatorluk Almanya’sı çok çok şaşaalı bir Almanya, - dalkavukluk ettiğini yazdılar. Niçin dalkavukluk etti? Bağdat demir yolu hattını elde edebilmek, Türkiye’de nüfuz elde edebilmek, Türkiye’yi Fransa ve İngiltere’den uzaklaştırmak vs. Yani bir şeyler bekliyor. II. Wilhelm, aynı dalkavukluğu Kurmay Yarbay Enver Bey’e de gösterdi. Bizim meşhur Enver Paşa ateşeydi o zaman, yarbay olarak Berlin’e gitti. Yabancı mareşaller, bilmem neler falan varken toplantılarda, bizim Yarbay Enver 32 yaşında, daha bıyıkları yeni terlemiş. Koluna giriyor, ahbaplık ediyor, “Nasılsınız, ne güzel inkılâp yaptınız,  gerçi tahttan indirdiğiniz Padişah benim dostumdu ama olsun Türkiye namına çok sevindim, yeni bir Türkiye kuruyorsunuz.”  falan diyor. Bundan ne elde etti? Türkiye’yi kendi yanında I. Cihan Savaşına sokmayı elde etti. Enver Bey’de “Ben sırtımı Almanya’ya dayayabilirim” kanaati oluşmasını elde etti.

İşte Putin gibi bir adamın Başbakanımızla konuşurken verdiği fotoğraf bana bunu hatırlattı. Kafkasya’da, Orta Asya’da, Hazar civarında, gaz ve petrol yollarında yaşanan çekişmede, Türkiye’nin yabancı devletler nezdinde bizim tasavvur ettiğimizden daha büyük önemi olduğunu ve Türkiye’den önemli şeyler beklendiği yolunda bende bir kanaat hâsıl oldu.

 

- Bu izlediğimiz esasen enerji havzalarına ve hatlarına hâkim olma savaşı ise, ABD’nin giderek etkisini artırmaya çalışğı Azerbaycan’da önümüzdeki dönemde sıcak savaşa dönüşebilecek bir kriz tehlikesi görüyor musunuz? Rusya, Azerbaycan’a da benzer sebeplerle musallat olur mu?

 

- Benim bildiğim, ABD Azerbaycan’la Gürcistan’dan olduğundan fazla yakınlaştı. Benim tahminime göre –Aslında eminim ama tabii bunu ispat etmeye imkân yok- Aliyev’le Bush, İran konusunda anlaştı. Yani, Amerika İran’ı havadan bombalamaya başlayınca,  o politikayı tasvip edecek Azerbaycan. ABD İran’a havadan girecek ama Sovyetler Birliği ve Yugoslavya minyatür İmparatorluğu’nun parçalandığı gibi, İran’ın parçalanması da bahis konusudur; Amerikan projesi budur. Fakat Amerika karadan askerini sokamıyor, çünkü Irak’ta çok tökezledi. Birleşik Amerika’nın Türkiye’ye alakasının sebebi, Türk askerinin karadan müdahale etmesi isteğidir. Çünkü İran nüfusunun üçte birinden fazlası Türk’tür. İran’da 25-30 milyon Türk var ve o Türklerin hiçbir hakları yok, Türkçe konuşmak dışında. Adam, Gül’le ikili konuşmasını iki saat Türkçe yapıyor sarayda, fakat televizyona çıktığı zaman Türkçe bir cümle bile söylemiyor! Türklerin Türkiye’den sonraki en büyük nüfusu İ


Türk Yurdu Eylül 2008
Türk Yurdu Eylül 2008
Eylül 2008 - Yıl 97 - Sayı 253

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele