Türk Ocakları ve 27 Mayıs

Ağustos 2014 - Yıl 103 - Sayı 324

        27 Mayıs İhtilali tüm ülkede olduğu gibi Türk Ocakları üzerinde de derin izler bırakmıştır.  Dönemin DP milletvekillerinden Prof. Dr. Osman Turan, İhtilalin ardından Yassıada’ya gönderilmiş ve toplam 17 ay tutuklu kalmıştır. Osman Turan’ın tutuklanmasıyla birlikte Türk Ocakları da başkansız kalmış olur. Bu nedenle Merkez Heyeti 26 Haziran 1960 tarihinde olağanüstü şekilde toplanır ve Hars Heyetinin eski üyelerinden Prof. Dr. Necati Akder’iyeni Genel Başkan seçer. Genel Başkan Yardımcılığına Dr. Reşat Aktan, Genel Sekreterliğe ise Mehmet Aydın getirilir. Böylelikle İhtilal nedeniyle başkansız kalan Ocaklar, yeniden teşkilatlanmış olur.

         

        Necati Akder’in başkanlığı ardından Ocakta yapılan ilk büyük faaliyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıdır. Kutlama, Askeri Mızıka Takımı’nın çaldığı İstiklal Marşı ile başlar. Sonrasında Milli Birlik Komitesi adına Kurmay Albay Sami Küçük ve Genel Başkan Necati Akder birer konuşma yaparlar.

         

        60 Darbesi, Ocakların kapatılma ihtimalini yeniden gündeme getirmiştir. Ocakların bir kez daha kapatılmasına razı gelmeyen Hamdullah Suphi Tanrıöver, bu nedenle yoğun bir hassasiyet ve özveri göstermiştir. Tanrıöver, bu konuda doğrudan Milli Birlik Komitesi ile yazışmalarda bulunmuştur: “Devlet ve Hükümet Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri Başkumandanı Sayın Orgeneral Cemal Gürsel” başlıklı mektubu, bu yazışmalarından biridir. Ayrıca Osman Turan’da bazı konuşma ve mektuplarında Cemal Gürsel’in şu cümlesine atıfta bulunarak kapatılma ihtimaline karşı durmuştur: “Türk Ocaklarına kimse dokunamaz…” Osman Turan’a ait aşağıdaki mektup örneği ise yalnız Türk Ocakları açısından değil,modern siyasal tarihimiz adına da ayrı bir öneme sahiptir. İlk kez “Ocak Defterleri” köşesinde yayınlanacak olan bu vesikaları bizlerle paylaştıkları için Sayın Yücel Hacaloğlu’na teşekkürü borç biliriz.

         

        Kardeşim Yücel Hacaloğlu

         

        Mektubun beni çok memnun etti. Allah memlekete zeval vermesin ve milletin efradı arasında sevgi ve birlik bağlarını kuvvetlendirsin. Dört buçuk aylık mevkufiyet esnasında haber kifayetsizliği yüzünden kendimi de unutarak hep bunları düşündüm. Ameliyat üzerine hemen buraya düşünce sıkıntılar az olmadı, lakin hamdolsun buna rağmen ameliyatın verdiği ferahlıktan dolayı gün geçtikçe iyileştim. 20 günden beri de gazete okuyarak memleket ahvalini takip ediyorum. Tabii nazik zamanlardan faydalanmak isteyen mabud faaliyetlere karşı Allah’ın milletimizi korumasını diliyorum. Gözlerinden öper, bütün dostlara selam ve hasretler.

         

        OSMAN TURAN

         

         [gid]218[/gid]


Türk Yurdu Ağustos 2014
Türk Yurdu Ağustos 2014
Ağustos 2014 - Yıl 103 - Sayı 324

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele