TÜRK DİLİ

Mayıs 2008 - Yıl 97 - Sayı 249

İsmail ACAR, Türk Dili, Alem Kitabevi Yayınları, Balıkesir 2007, 547 s.

Son yıllarda, Türkçemizin yozlaşıp bozulması ile ilgili olarak hepimizin son derece aymazlık ve vurdumduymazlık içinde bulunduğu, adeta üzerimize ölü toprağı serpilmişçesine hissizleşip, şuursuzlaştığımız bir zamanda, yazar “Karanlığa bir mum da sen yak ve aydınlat!” dercesine bizi uyandıran, titreten ve milli sorumluluğumuzu hatırlatarak, Türkçemizi sevmenin, sevdirmenin onu güzel ve doğru kullanmanın gerekliliğini hissetmiş ve hepimize de hissettirmiştir.

Eser, üniversitedeki öğrencilere yönelik bir ders kitabının ötesinde daha geniş kitleler tarafından müracaat edilebilecek bir nitelikte hazırlanmıştır.

Kitap, üç ana bölümden oluşmuştur. Birinci Bölümde, I. Dille İlgili Genel bilgiler, II. Dil-Kültür-Millet İlişkisi, III. Yeryüzündeki Diller ana başlıkları ile incelenmiş ve her bir ana başlık, alt başlıklarla ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

İkinci Bölüm, dil bilgisi bölümüdür. Bu bölüm “Ses Bilgisi”, “Kelime Bilgisi” ve “Cümle Bilgisi” ana başlıklarından oluşmaktadır. Ses Bilgisi: I. Sesler Hakkında Genel Bilgiler, II. Türkçenin Sesleri ve Sınıflandırılması, III. Türkçeleştirme, IV. Türkçede Vurgu; Kelime Bilgisi: I. Kelime Nedir? Tarifi-Özellikleri, II. Kelimelerin Dil İçindeki Yeri, III. Yapı Bakımından Kelimeler, IV. Yeni Kavramları Karşılama Yolları, V. Türkçenin Yapım Ekleri, VI. Anlam ve Görev Bakımından Kelimeler; Cümle Bilgisi: Türkçenin Söz Dizimi ana başlıkları ile incelemiş ve her bir ana başlık, alt başlıklarla ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Üçüncü Bölümde, “Doğru ve Güzel Konuşma-Yazma” örnek metinlerle uygulamalı olarak işlenmiştir. Burada I. Konuşma ve Yazının Farkları, II. Konuşma (Sözlü Anlatım) bölümünde: Doğru ve Güzel Konuşmanın Şartları, Konuşma Çeşitleri, III. Yazma (Yazılı Anlatım) bölümünde: Türkçenin İmlası, Noktalama İşaretleri, Doğru ve Güzel Yazı Yazma, Anlatım Yolları, Yazı Çeşitleri, İlmi Araştırma Yazıları Hazırlama, Edebiyat ve Fikir Eserlerinin Okunup Değerlendirilmesi, Yazışmalar ve Okuma Metinleri başlıklarından oluşmaktadır.

Eser, toplumda gerek dil sevgisi ve şuuru oluşturması açısından gerekse de her meslek ve statüdeki insanların karşılaşabilecekleri konulara yönelik olarak uygulamalı bir şekilde konuları incelemesi sebebiyle rehber kitap niteliğindedir. Yazarı kutluyor, çalışmalarının devamını diliyoruz.

 


Türk Yurdu Mayıs 2008
Türk Yurdu Mayıs 2008
Mayıs 2008 - Yıl 97 - Sayı 249

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele