SPORSEVER ATATÜRK FENERBAHÇE STADYUMU’NDA

Mayıs 2008 - Yıl 97 - Sayı 249

 

 

Atatürk’ün 3 Mayıs 1918 tarihinde Fenerbahçe Kulübü’nü resmî ziyaretlerinden önce 1916 ve 1917 yıllarında da Fenerbahçe Stadyumu’ndaki etkinliklerde bulunduğu tespit edildi. Bu konudaki tespitler şöyledir:

Atatürk’ün Fenerbahçe Kulübü’nü 3 Mayıs 1918 tarihinde Cuma günü ziyaret ederek Şeref Defterine: "Fenerbahçe Kulübünün her tarafa mazhar-ı takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu Kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim."

03.05.1918 / Ordu Komutanı Mustafa Kemal

İfadelerini yazdığı bilinmektedir. Ancak, Atatürk, bu tarihten önce de Fenerbahçe Stadyumu’na 1916 Ocak ayında ve 11 Mayıs 1917’de iki defa gelerek beden eğitimi ve spora olan ilgisini göstermiştir.

         

                    Atatürk 1916 Ocak Ayında Fenerbahçe Stadyumu’nda

Ahmet Emin Yalman’ın Atatürk’e ait şahsî hatıralarından(1), Atatürk’ün 1916 yılında Fenerbahçe Stadyumunda seyirci olarak bulunduğu anlaşılıyor.  Yalman,  hatıralarında şöyle diyor:

 “….Gazeteci sıfatı ile pek çok temasları olmasına ve Babamın Selânik Askerî Rüştiyesi’ndeki eski talebesi Mustafa Kemal’i daima hürmetle anmasına ve yakın tutmasına rağmen, Atatürk’le ancak 1916 yılında karşılaştım. Ruşen Eşref, beni bir gün Kadıköyü’nde, Fenerbahçe Stadyumu’ndan çıkarken, Mustafa Kemal’e tanıttı. Ayak üstünde birkaç dakika konuştuk…”

 

Atatürk, 11 Mayıs 1917’de Fenerbahçe Stadyumu’nda

Hıfzırahman Raşit Öymen’in, “Mustafa Kemal’in Eğitimle İlişkileri ve Türk Eğitimine Etkileri”,(2) isimli yazısından, Atatürk’ün 11 Mayıs 1917 tarihinde Kadıköy İttihat Spor Kulübü’nün çayırında Selim Sırrı Tarcan tarafından düzenlenen İkinci İdman Bayramı’nı seyrettiği anlaşılıyor. Öymen, yazısında şöyle diyor:

“… 29 Nisan 1916 Cuma günü Kadıköy İttihad Spor Kulübü’nün çayırında birinci İdman Bayramı yapılır. İkinci İdman Bayramı da aynı yerde 11 Mayıs 1917 de Cuma günü yapılır. 11 Mayıs 1917 Cuma günü İkinci İdman Bayramı’nı İttihad Spor Kulübü’nün şeref tribünlerinden seyredenlerin arasında Mustafa Kemal de vardır”.

Böylece Atatürk’ün Fenerbahçe Stadyumu’na ve Fenerbahçe Kulübü’ne fırsat buldukça geldiği ve etkinlikleri yerinde gördüğü anlaşılmaktadır. Bu ilgi, Atatürk’ün beden eğitimi ve spor felsefesinin bir yansımasıdır. Atatürk, Cumhuriyet’in ilan edildikten sonra yaptığı yurt gezilerinde de, ziyaret ettiği kurumlar arasında beden eğitimi ve spor kurumlarını da ziyaret ettiği ve onur defterlerine yazılar yazdığı bilinmektedir.

Atatürk’ün beden eğitimi ve spora olan ilgisinin onun kendi anlayışından kaynaklandığını biliyoruz. Trabzon’da 16 Eylül 1924 tarihinde Trabzon Lisesi Okul Spor Yurdu Hatıra Defterine yazdığı:

“Bedenî idman, fikrî idmanla muvazi gitmelidir” Gazi M. Kemal.

 İfadesinden de anlaşılmaktadır.

Atatürk’ün, 1916 Ocak ayında ve 11 Mayıs 1917 tarihinde Fenerbahçe Stadyumu’na gelmesi, 3 Mayıs 1918 tarihinde Fenerbahçe Kulübü’ne resmî ziyaret yaparak onur defterine yazılar yazması, daha sonraki yıllarda yaptığı yurt gezilerinde beden eğitimi ve spor kurumlarını da ziyaret ederek onur defterlerine yazılar yazması Atatürk’ün sporseverlik anlayışını göstermektedir.

 

 

Kaynaklar

1) Ahmet Emin Yalman, “Atatürk’e Ait Şahsî Hatıralarım”, Vatan, Yıl-9, Sayı-2680, 10 Kasım 1948, s.4,sü.2.

2) Hıfzırahman Raşit Öymen, “Mustafa Kemal’in Eğitimle İlişkileri ve Türk Eğitimine Etkileri”, Atatürk Konferansları VI, 1973-1974’te ayrı basımı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,

1977, s.143-144.

 

 

 

 

 

 


Türk Yurdu Mayıs 2008
Türk Yurdu Mayıs 2008
Mayıs 2008 - Yıl 97 - Sayı 249

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele