YAKUT’TAN TARİHLER(Mart)

Mart 2008 - Yıl 97 - Sayı 247

 Prof. Dr. Bahaettin Ögel’in Vefatına Tarihtir 07 Mart 1989 Türk Kültür tarihinin en önemli isimlerinden Ögel Bey de irtihal etmiş, tutsun mekan cinânı Çıktı iki zât söyledi vefât tarihini Yakut: “Bahaettin Hoca da terk etti bu fâni cihânı” 1991-2=1989 بهاء الدين خواجه ده ترك ايتدى بو فانى جهانى Samiha Ayverdi Hanımefendi’nin Vefatına Tarihtir 22 Mart 1993 Müellifti, müverrihti, Rifâî bendesiydi hem Mübârek pîrine devrâna gitmiş Sâmiha Hânım Teessürle işittim rıhletin, heyhât! Ramazan’da Bekâ iklimine bayram’a gitmiş Sâmiha Hânım Okunsun târih-i menkûtu Yakut bezm-i vâlâda: “Cemâlulah’a dek seyrâna gitmiş Sâmiha Hânım” 1413          (1993) جمال الله دك سيرانه كتمش سامحه خانم Rektör Prof. Dr. Hasan Gürbüz’ün Vefatına Tarihtir 01 Mart 1996 Bir müessif kazâ ile yitirdik Rektörü vâh Bak Atabey yolunda yuttu onu hâk-i siyâh Hem dürüst, hem çalışkandı, bir azimli dost idi Kabrini nur, mekânın eyle cennet sen ya İlah Yazdı Yakut teessürle işitip tarihini: “Gitti Rektör Hasan Gürbüz bu fani âlemden eyvâh” 1996

كيتدى ركتور حسن كوربوز بو فانى عالمدن ايواه

Galip Erdem’in Vefatına Tarihtir 12 Mart 1997 Türkçülük davasının kudretli keskin kalemiydi “İkinci Peyami Safa” mız dendi Galip Erdem’e   Altmış yedi yaşında bu köhne cihânı terk etti Bekâ yurdunda rahmet ede Rabbi Galip Erdem’e   Vefatına Yakut duayla söyledi tarihini: “Ya Muheymin! Nasip eyle firdevsi Galip Erdem’e” 1997 يا مهيمن ! نصيب ايله فردوسى غالب اردمه Bir Diğer Tarih Galip Erdem Ağabey de rıhlet eylemiş vâh! Fıkrayla sohbet dendi mi akla Galip gelir Şahsiyeti, kalemi ve zekâsına karşı Ben varım diyen her yazar da mağlup gelir Çıktı bir ehl-i muhakkik söyledi tarihi: “Erdem bu âlemde her zamanda Galip gelir” 1998-1=1997 أردم بو عالمده هر زمانده غالب كلر Hafız İsmail Biçer’in Vefatına Tarihtir: 26 Mart 1998 Dâr-ı dünya böyledir, her gelen bir gün göçer Bu fâni âlemdeki nimetler gelir geçer İnsanlar ekindir; kimi olgun, kimi yeşil Elinde tırpanıyla Azrail, dâim biçer Gök ekin iken biçildi vâh! Yunus misâli Bir trafik kazasında gitti Hâfız Biçer Güzel Kur’an okurdu herkes dinlerdi zevkle Dilerim onu Hak, cennetin bülbülü seçer. Geldi iki dost dedi ne gerek var terkime Nâmı zaten tarihtir: “Hâfız İsmail Biçer” 1416+2= 1418 H.                1998 حافظ اسماعيل بيجر Özay Gönlüm’ün Vefatına Tarihtir: 2 Mart 2000  Dünya denilen bu köhne saraya Gelen herkes nihayet gidecek Bak işte gitti ünlü bir türkücü Kaç kişi var kıymetini bilecek Hemşehrim Özay Gönlüm’ün ardından Kimler böylesi hiç gelmez diyecek Çıktı iki dost söyledi tarihi: “Halk türkülerini kim derleyecek” 2002-2=2000 خلق توركولرنى كيم درليه جك İzzet Baysal’ın Vefatına Tarihtir: 05 Mart 2000 Nice okullar yaptı, üniversite bile kurdu Hayır dedin mi, insanoğlu işte böyle yapmalı Vefatına Yakut şu duayla söyledi tarihi: Dâhil eyle firdevsine Ya Rakîb! İzzet Baysal’ı 2000 داخل ايله فردوسكه يا رقيب عزت بايصالى Kadir Has’ın Vefâtına Tarihtir: 23 Mart. 2007 Bir hayırsever iş adamıydı Eserleriyle gönüllerdedir Vefatına Yakut dedi tarih: “Bağış yapan ibâd Firdevs’tedir” 2007 باغش ياﭙان عباد فردوسده در

Türk Yurdu Mart 2008
Türk Yurdu Mart 2008
Mart 2008 - Yıl 97 - Sayı 247

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele