Sadabat Paktı’ndan Bağdat Paktı’na, Bağdat Paktı’ndan Büyük Orta Doğu Projesi’ne Türkiye’nin Orta Doğu Politikası

Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362


        1. Giriş

        Yukarıdaki başlıktan da anlaşılacağı üzere geçmişten günümüze Orta Doğu’ya yönelik planlar, projeler hiç bitmemiş, sürekli yenilenmekte ve değişmektedir. Ancak birincisinden sonuncusuna Türkiye’nin inisiyatifi tamamen ortadan kalkmıştır. Atatürk döneminden sonra yavaş yavaş Batı’ya bağımlı hâle gelen Türkiye, 1950’lerden sonra hemen hemen her alanda tamamen bağımlı hâle gelmiş ve zamanla Batı politikalarının Orta Doğu’da sadece yürütücüsü durumuna düşmüştür. Bu durum Bağdat Paktı’nın kuruluşundan Büyük Orta Doğu Projesi’nin uygulanışına kadar birçok konuda açıkça görülmektedir.

        Türkiye bu dönemde (Soğuk Savaş döneminde) ekonomik ve askerî bakımdan şüphesiz birtakım kazanımlar elde etmiştir, fakat bu kazanımlarından katbekat daha fazlasını da kaybetmiştir. İlk başta ekonomisi bağımlı hâle gelmiş ve siyasi olarak da Atatürk’ün “tam bağımsızlık” ilkesi yara almıştır.1

        Türkiye’nin Orta Doğu politikası Cumhuriyet tarihimizin temel konularından bir...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2017
Türk Yurdu Ekim 2017
Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele