Yetkin Eğitim ya da Eğitimin Doğallığı

Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362


        Eğitimin tüm canlıların için içinde bulunulan çevreye uyum yapma işlevi vardır. Burada çevre hem fiziksel çevreyi (doğa) hem de sosyal çevreyi (toplum) kapsar. Fiziksel çevre tabiat kanunları gibi doğal özelliklerden teknoloji gibi yapay özelliklere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. İnsani çevre de gelişim özellikleri gibi bireysel ve biyolojik özelliklerden kültür ve toplumsal kurallara kadar geniş bir alanı içerir. Bu geniş kapsama alanları içinde canlıların doğuştan getirdikleri içgüdü gibi doğal özelliklerden eğitim gibi yapay özelliklere kadar çeşitli mekanizmaları vardır. Eğitim devreye girdiğinde doğal özelliklerin –bile- biçimlendirilmesi söz konusu olur. Çünkü eğitim bir sınırlandırma ve biçimlendirme eylemidir. Çocukları eğitmek demek onların sahip oldukları özellik ve davranışları biçimlendirerek sınırlandırmak demektir. Bu yüzden “eğitim bir eksiltmedir” (J. J. Rousseau). Eğitim yoluyla birey birçok davranış gösterebilme ihtimalinden belli davranışları gösterebilme i...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2017
Türk Yurdu Ekim 2017
Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele