Ahlak Üzerine Düşünceler

Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362


        Bu yazıda ahlakın ne olduğu, bir doğasının olup olmadığı, ahlak ve etik kavramları ve felsefenin bir problemi olarak ele alınma biçimi, bu ele alınma biçiminde ortaya çıkan sorunlar ve tartışma alanları üzerinde durulacak, ahlakın merkezi kavramları ile birlikte ahlakın özellikle din ile ilişkisine değinilmeye çalışılacaktır. 

        Ahlak, Arapça hûlk kelimesinden türemiştir. Töre, huy, mizaç, karakter, yaratılış, alışkanlık gibi anlamlara sahiptir. Ahlak karşılığı olarak kullanılan moral, mores kelimesinden gelir ve yine aynı anlama gelen Grekçe ethos gibi hûlk ile aynı anlamlara sahiptir.

        Ahlak ile etik arasındaki fark, ethos’un dar anlamıyla ilgili kullanımından kaynaklanır. Dar anlamıyla ethos, kuralları sorgulayıp kavrayarak “iyi”yi gerçekleştirmek için onları alışkanlık hâline getiren kişinin durumunu belirtmek için kullanılır. Bu durumda ethos, kişinin kendisi için iyi olanın ne olduğunu bulup buna göre iyi bir eylemde bulunma yolu arayışına karşılık geli...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2017
Türk Yurdu Ekim 2017
Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele