YAKUT’TAN TARİHLER

Ocak 2008 - Yıl 97 - Sayı 245

(Ocak) Halide Edip Adıvar’ın Vefatına Tarihtir 09 Ocak 1964 Milli mücadelenin bu ünlü kadını Edip rıhlet kavuştu ilahî rahmete Görüp âsârını Yakut yazdı tarihi: “Bu yıl Halide Edip göçtü âhirete” 1964 بو ييل خالده اديب كوﭽدى آخرته Arif Nihat Asya’nın Vefatına Tarihtir 5 Ocak 1975 O, fetih marşıyla bayrak şairi Kılmadı dünyâ-yı dûna iltifat Şöyle bir Tarihle geldi haberi: “Hocamız Arif Nihat etti vefat” 1975 خواجه مز عارف نهاد أتدى وفات Hamit Kaplan’ın Vefatına Tarihtir 05 Ocak 1975 Dünya şampiyonu millî güreşçimiz Hamit Kaplan, Yüz yetmiş beş kez millî formayı giyip çıktı mindere   Hak rahmet etsin, trafiğe o da kurban gitti vâh! Bu türlü kazalar da hiç ibret olmuyor bizlere   Pençesiyle kaldırıp savurduğunda dedim tarihi: “Ecel, Kaplan pehlivanın getirdi sırtını yere” 1980-5=1975 أجل قبلان بهلوانن كتيردي صيرتنى يره   Hezarfen Necmeddin Okyay’ın Vefatına Tarihtir 5 Ocak 1976 İlm-i hatta, ebruda, aharcılıkta, ciltçilikte Emsalsiz bir üstâd, hem hâfız, terk etti bu fenâyı Hattatı meçhul yazılar malum olurdu elinde Her ne kadar söylesek azdır ona medh ü senâyı Doksan üç yaşında veda kıldı bu büyük Hezarfen Severdi tarih düşürmeyi, gülleri, okla yayı Geldi bir veli duayla söyledi tarihi Yakut: “Ya Hakîm! Cennetinle tebşir kıl Necmeddin Okyay’ı” 1975+1= 1976 ياحكيم جنتكله تبشير قيل نجم الدين اوقيايى Prof. Dr. Osman Turan’ın Vefatına Tarihtir 17 Ocak 1978 “Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi”ni yazmıştı Cümle âleme o, hatırlatmıştı her ân Turanı Yakut’un şu tarihi olsun rahmete bir vesile “Yâ Mecîd! Darüsselâm’da mesken eyle Osman Turan’ı” 1978 يا مجيد!  دار السلامده مسكن ايله عثمان تورانى     Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Vefâtına Tarihtir 06 Ocak 1995 İstanbul Edebiyatın tanınmış Türkoloğuydu Terk edip giderek bu fenâyı kavuştu Mevlâ’ya Teessürle yazdı Yakut vefâtına tam tarihi: “Muharrem Hoca da gitti bu ay Şaban’da ukbâya” 1995 محرم خواجه ده كيتدى بو آى شعبانده عقبايه   Hüseyin Küçükkalay Hoca’nın Vefatına Tarihtir 17 Ocak 1999 Fakülte’den Hüseyin Küçükkalay Hoca, Konya’da Bekâya gitmiş, Rabbim mahşerde onu emân eyle! İşitince Yakut dua ile yazdı tarihini: “Yâ Bâkî ! Hüseyin Hoca’ya Firdevs’ini mekân eyle” 1419 H.                                             1999 يا باقى! حسين خواجه يه فردوسكى مكان ايله Halil Fikret Alasya’nın Vefatına Tarihtir 10 Ocak 2005   Rauf Denktaş’ın Başdanışmanı idi Dünyada doksan üç yıl sebât eyledi Fevtinin tarihini söyledi Yakut: “Bugün Halil Fikret de vefât eyledi” 2005 بو كون خليل فكرت ده وفات ايلدى   Prof. Dr. Halil İbrahim Şener’in Vefatına Tarihtir 13 Ocak 2006 Nâgâh Halil İbrahim Hoca da gitti: Terk edip dehri azm-i cinân eyledi İki tekbir getirip dedim tarihi: “Iyd-i adhâ’da cânın kurbân eyledi” 1424+2=1426   (2006) عيد اضحى ده جانن قربان ايلدى Prof. Dr. Ali Alparslan’ın Vefatına Tarihtir 24 Ocak 2006 Edebiyat Tarihçisi, Hattat Ali Alparslan Hoca, Çok Esma’lar yazıp kıldı ismini bu âlemde bâkî Çıktı yediler şöyle yaz tarihini Yakut dediler: “Hatt-ı ta’likle çekdi son nefesinde bir Huve’l-Bâkî” 2013-7=2006 خط تعليقله ﭽكدى صوك نفسنده بر هو الباقى Prof. Dr. Ali Yardım’ın Vefatına Tarihtir Ehibbadan Ali Yardım dostumuz Dâr-ı ukbâ’da bol lütuflar bulsun Ünlü bir epigraf gitti dünyadan Vâh! kitabeleri kimler okusun Bir dua oldu Yakut’un târihi: “Durağı cennet-i na’îm’de olsun” 2006                            (Yakut) دوراغى جنت نعيم ده اولسون 

Türk Yurdu Ocak 2008
Türk Yurdu Ocak 2008
Ocak 2008 - Yıl 97 - Sayı 245

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele