Hilmi Ziya Ülken’e Göre Doğu-Batı Meseleleri: Varislik, Etkileşimler

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        Doğu ve Batı ülkeleri halkları dünya felsefi fikrinin, ilminin oluşturulmasında birlikte çalışmışlar. Varislik alakasında olan bu mirasın araştırılmasının büyük tarihi önemi vardır. Yüzyıllar boyunca düşünürler, bilim adamları varislik alakasında olan bu mirasın araştırılması ile uğraşmışlardır. 

        Türkiye’de düşünce tarihinin araştırıcısı Orhan Hançerlioğlu Batı’da, Orta Çağ’ın karanlığını yaşarken İslam âleminde VII. yüzyılın başlarında, Doğu’da, yeni bir düşünce sisteminin kurulduğunu yazmıştır. Yazar bunu İslam dinin yaranması, Muhammed Peygamber’in (570-632) yeni bir din getirmesi ile açıklamıştır: Yüzyıllardan beri tam uyku içinde bulunan Doğu insanları artık yeni bir erdeme yöneleceklerdir. Bu yeni din, Musa’nın getirdiği gibi, tektanrıcıdır. Bu yeni din, İsa’nın getirdiği gibi bütün insanları erdeme çağırmaktadır. Oysa, ne Musa’nın getirdiği gibi sadece bir ulus için ne İsa’nın getirdiği gibi Tanrı’yı kişileştirmek içindir. İnsanlar, Tanrı’nın çocukları değil,...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele