Avrupalı Türklerin Göç ve Kimlik Sorunu

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        Aslında göçe ilişkin çok sayıda çalışma mevcut, ancak kimlik konusu az işlenmiş bir alan olarak önümüzde duruyor. Bu alandaki boşluk Türk devletinin yurt dışındaki Türklere yönelik istikrarlı bir politika geliştirmesini de engellemektedir. Bu açıdan meseleye yaklaşırsak Avrupa’daki Türk varlığını yakın gelecekte ciddi sorunların beklediğini söyleyebiliriz.

        Bu yazının amacı, Türkler Almanya’da kimlik değişimi geçirdiler mi? 

        Bu ülkede Türkler ne kadar vardır? Demokratik süreçte alınan kararları etkiliye biliyorlar mı? sorularına - teorik görüşler ve pratik bulgular ışığında - cevap aramaktır.

        İlk bölümde soruna yaklaşım sağlayacak kavramları kısaca izah edeceğim. İkinci bölümde aidiyet konusunu tartışmak istiyorum. Üçüncü bölümde -elli beş yıllık süreçle irtibatlı olarak- kimlik değişimini ele alacağım. 

        I.

        Batı Avrupa’ya göçün çok yönlü bir seyir izlemesi, özellikle genç nesillerde ‘Biz kimiz’ sorusunun sıkça sorulmasına ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele