Çocuklarla Felsefe, Çocuklar İçin Felsefe ya da Eğitim Sistemimizde Felsefenin Yerine Dair

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        “Çocuklarla felsefe” ve “çocuklar için felsefe” yakın anlamlara gelse de aslında bir nüansı ifade etmek gerekir. “Çocuklarla felsefe”den kastedilen çocukların bizzat yaşayarak yaparak içinde oldukları felsefe eylemidir. Bu felsefe eylemi genel anlamda felsefe etkinliğinin bir parçasıdır. Burada da düşünme, muhakeme etme, anlama, anlamlandırma ve ifade etme süreçleri işlemektedir. Böylece çocuklarla felsefe eylemi en temelde, bir diyalog ve iletişim sürecidir. Bu süreç ortak bir dil ve anlam dünyası oluşturmak ve kavramların tanınması, tanımlanması ile yakından ilişkilidir. Zira bir kavramı tanımlamaya çalışmak asli bir felsefi etkinliktir. Şöyle ki dil, düşünmenin aletidir ve bu süreç, kavramlar arasında ilişki kurarak işler. 

        Çocuklarla felsefe eylemi birkaç açıdan üzerine bilinç geliştirilmesi gereken hayati bir uğraştır. Özellikle çocuk, entelektüel ve manevi bir şahsiyet inşa etmek zorunda olan bir varlıktır. Yetkin bir şahsiyet gelişimi, yetkin bir bilişsel, en...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele