Eğitim Programlarında Değerler ve Değer Eğitiminin Sahipleri

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        Ülkemizde bir süredir değer eğitimi verilmektedir. Yaklaşık olarak 2011 yılında başlayan değer eğitimi uygulamaları günümüzde hem resmî okullarda hem de özel okullarda yoğun bir şekilde gündemi işgal eder hâle gelmiştir. 

        Değer eğitimi ile ilgili üç eğitim biçiminden söz edilebilir. Bunlardan biri değer eğitimi için özel bir ders ihdas etmektir. Genellikle ilk akla gelen budur. Bir konuya eğitimde yer verilmesini gerekli gören kişiler öncelikle ders olarak bu konunun müfredat içerisinde yer almasını önermektedirler. Ancak böyle bir uygulama için dikkate alınması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 

        Bir konunun ders olarak müfredata konulması ardından onun değerlendirilmesi gereğini getirir. Değer eğitimi bağlamında düşünülecek olursa değer eğitimi diye bir ders konulduğunda bu dersten ‘başarılı’ olmanın veya asıl önemlisi ‘başarısız’ olmanın ne anlam ifade ettiğinin belirlenmesi gerekir. Yani değer eğitimi dersinde başarısız olmanın sistem için veya ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele