Umuda Yolculuğun Bilançosu: Suriyeli Sığınmacıların Avrupa Hayali

Ağustos 2017 - Yıl 106 - Sayı 360


        Giriş

        Göç, birey veya toplulukların bulundukları bölgelerden başka bölgelere gitmeleri ve yerleşmeleri suretiyle meydana gelen yer değiştirme hadisesidir1. Bununla birlikte göç, birey veya toplulukların yalnızca bir bölgeden başka bir bölgeye gitmeleri suretiyle gerçekleşen yer değiştirme hadisesinden ibaret değildir. Göç, hem devlet hem de millet için sosyal, kültürel, iktisadi, idari, hukuki ve siyasi boyutları olan son derece önemli bir meseledir2. Sebebi, mesafesi, süresi, yoğunluğu, yönü ve organizasyonu bakımından birçok türü olmakla birlikte göç, genel olarak iç göç ve dış göç şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bir ülkenin siyasi sınırlarını aşmadan, ülke içerisinde meydana gelen yer değiştirme hadisesine iç göç denilmektedir. Uzun süre kalmak, çalışmak veya yerleşmek amacıyla bir ülke sınırlarını her iki yönde aşarak gerçekleşen nüfus hareketi ise dış göç olarak tanımlanmaktadır3.

        Dış göç de hukuki açıdan yasal ve yasa dışı olmak üzere iki kategoride değerle...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2017
Türk Yurdu Ağustos 2017
Ağustos 2017 - Yıl 106 - Sayı 360

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele