Barış Harekâtı’nın 43. Yılında Yavru Vatan Kıbrıs

Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359


        1570’li yılların başında Venedik’e bağlı olan Kıbrıs’ta yuvalanan korsanlar Türkiye’ye gelip giden gemilere zarar veriyorlardı. O zamana kadar üç kıtaya hükmeden Yüce Osmanlı Devleti belki küçük bir iş olarak gördüğü için, belki de dış politikanın bir gereği olarak bu adayı almayı düşünmemişti. Muhteşem lakaplı Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu 2. Selim artık bu adayı almanın zamanının geldiğine inanıyordu. Şeyhülislamlık makamında bulunan Ebussuud Efendi, korsanların yaptıklarından sonra, “Emeviler ve Abbasiler zamanında bir İslam Eyaleti olan Kıbrıs’ın alınması gerektir” diye fetva verince harekete geçildi.

        15 Mayıs 1570’te İstanbul’dan ayrılan Donanmay-ı Humayun, daha önce Akdeniz’e açılan öncü filolarla birleşmek için yol almaya başladı. 

        Deniz Kuvvetleri’ne Piyale Paşa, Kara Kuvvetlerine ise Lala Mustafa Paşa kumanda ediyordu. Venediklilerin İspanya ve Papalıktan istedikleri yardımcı kuvvetler Girit’te toplanıp yola çıkmaya karar verdiklerinde Türkler ad...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2017
Türk Yurdu Temmuz 2017
Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele