Ceditçilik ve Mâturidilik

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        19. asrın başlarından itibaren İdil-Ural bölgesinde ortaya çıkmış olan Tatar ceditçilik hareketi, tarihsel süreç içerisinde oluşmuş olan Maturidiliğin akıl-vahiy çizgisi hususunda kurduğu hassas dengeyi iyi anlamış ve korumaya çalışmış bir uyanış ve yenilikçilik hareketidir. Dini düşüncede yenileşme ile ilgili fikirlerle başlamış olan söz konusu hareket, İslam’ın evrensel mesajını, bir veya birkaç mezhebin şu veya bu zaman diliminin sınırları içine hapsedilmesine karşı çıkarak üst bir dil kullanmaya çalışmışlardır. Tatar ceditçiliğinin en önemli temsilcileri arasında; Abdünnasır Kursavî (ö. 1812), Şehabüddin Mercânî (ö. 1889) ve Rızaeddin b. Fahreddin (ö. 1937), Muhammed Necip Tünteri (ö.1930) ve Musa Carullah (ö. 1949) vardır. Ceditçiler, içtihad kapısının açılmasından İslam kültürünün klasik kaynaklarının eleştirisine o zamana kadar tartışılamaz kabul edilen pek çok konunun müzakeresinde öncülük etmişlerdir. Kendilerinden önceki bütün âlimlere, sufilere, filozoflara müracaat etm...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele