Hoca Ahmed Yesevî ve Ahlak Anlayışı

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        IX-X. yüzyıllarda Mâverâünnehir’i bir ilim, kültür ve ticaret merkezi yapan Müslümanlar, hem fetihler hem de ticaret kafilelerine katılan âlim ve şeyhlerin seyahatleri sayesinde sınırlarını sürekli genişleterek göçebe Türkmenler arasında İslamiyet’i yaymaya başlamışlardır. Özellikle Nişabur, Merv, Buhara ve Semerkand medreselerinde yetişen ilim ve tasavvuf erbabı zâhidler ticaret kervanlarına karışarak göçebelere İslamiyet’in esaslarını öğretmişlerdir. Horasan Melâmetîliğinin öncülerinden İbrahim Edhem (ö.161/777), Abdullah ibn Mübarek (ö.181/797), Fudayl bin Iyaz (ö.187/803) ve Şakîk-ı Belhî (ö.194/808) gibi zâhidler Türkistan’ın İslamlaşmasında önemli bir misyon üstlenmişlerdir. Bunları III/IX. yüzyılda tasavvufî anlayışın sistemleşmeye başlamasından itibaren ilk melâmet ve fütüvvet ehli arasında öne çıkan zâhid ve sufiler takip etmiştir. Nitekim Hallâc-ı Mansûr (ö.309/922), göçebe Türklerin İslamlaşması için Bağdat’tan çıktığı iki ayrı seyahat esnasında Horasan, Mâverâünnehir v...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele