Türklüğü Yoğuran İslam Yorumu

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        Haziran ayında Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, İslam dininin doğru algılanmasıyla ilgili dosya çalışmamızı yayımlamak bu kutsal aya denk geldi. Dosya editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Sönmez Kutlu hocamız, bu konuda uzun süreden beri kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmaktadır. Bu dosya ile Türk Yurdu okuyucularına sağlam bir bakış açısı ve bilgi temellendirmesi için rehber sunmuş olacağız. İslam’ın doğru anlaşılması konusunda ülkemizde ve dünyada ciddi sorunlar yaşanıyor. Özellikle son asırlardaki Avrupa modernleşmesi karşısında güçlü bir duruş sergileyemeyen Türkler ve diğer Müslümanlar için bu konu son derece önemlidir. Bu tartışma, İslam âlimlerinin tarihî tecrübeler ve dinî ilimler alanında, akılcı ve sağlam kaynaklara dayanarak ürettikleri bilgilerin ışığında yapılmalıdır. Değerli hocalarımız, dosyadaki yazılarıyla bu tartışmaya önemli katkılar sağlıyorlar. İlgiyle okuyacağınızı ve konunun daha ayrıntılı kaynaklarına ulaşmak isteyeceğinizi umuyoruz. Çünkü bu konuda son yıllarda çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bize düşen bunlardan sizleri haberdar etmektir. Sizlerin de iltifat etmesi, bu konuda yapılmakta olan çalışmaları teşvik edici olacaktır. 

        Türk Yurdu, 106 yıllık tarihine layık olabilecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Yazarlarımızdan Prof. Dr. Milay Köktürk dostumuzun büyük çoğunluğu Türk Yurdu yazılarından oluşan üç kitabı, Ötüken Neşriyat tarafından yayımlandı. Son derece yakın ilgi gören bu eserler, gençler için de bir heyecan ve düşünce kaynağı oldu. Hakkı Suat Yılmazer kardeşimiz, Milay Hoca ile bir söyleşi yaptı; Metin Savaş dostumuz da bir yazı kaleme aldı. Böylece içimizden çıkan değerleri daha geniş kitlelere ulaştırma çabamıza önemli bir katkı sağlandı. Kültür ve sanat üretemediğinden şikâyet ettiğimiz camiamız ve toplumumuz için heyecan verici eserler karşısında sizlerin de duyarsız kalmayacağınıza eminiz. Fazla söze gerek yok. Sizleri kıymetli yazılarla baş başa bırakıyoruz. Yeni sayımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın. 

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele