Sovyetler Birliği’nin İlk Yıllarında Türkmenistan’da Tartışma Kültürü

Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357


        Giriş 

        Birbirine karşıt düşünceleri veya bir sorun üzerine sözlü/yazılı olarak karşılıklı savunma diye tarif edilen tartışma (TDK), Türkmencede “çekişme” kelimesiyle ifade edilmektedir. Türkmen Dilinin Düşündürüş Sözlüğünde “Çekişme” kelimesi “Bir konu hakkında yapılmakta olan cedel; fikir alış-verişi” olarak açıklanmaktadır (2016: I/203). Bununla birlikte sözlükte çekişme, cedel kelimesiyle bağıntılı olarak beyan edilmektedir. Nitekim cedel kelimesi “Bir konuda, bir fikir hakkında karşılıklı çekişme.” şeklinde izah edilmektedir (2016: I/632). Kelimenin kökünde bilgiyi tartmak, bilgiyi dikkatli incelemek ve değer biçmek anlamı da vardır. Bununla beraber çekişmek kelimesinin değişik anlamlarından birinin de “paylaşmak” olduğu ifade edilmektedir (2016: II/194.). Nitekim bir konuyu veya sorunu tartışmak/çekişmek, aynı zamanda o görüşü ve onun yükümlülüğünü de paylaşmaktır. Tartışma kültüründe ise düşüncelerin, kanıtların, yorumların oldukça özgür bir ortamda, rahatça i...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2017
Türk Yurdu Mayıs 2017
Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele