Köklerimizi Unutmuyoruz

Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357


        Unutmak tükenmektir, derler. Bir ülkenin milliyetçileri, mensup oldukları milletin tükenmemesi ve varlığını şerefle devam ettirmesi için seferber olurlar. Bu seferberlik her alanda görülür. Zor zamanlarda canlarını ortaya koyarak katkı sağlarlar. Normal zamanlarda bilim, sanat ve kültür alanında ürettikleri eserleriyle millete hizmet ederler. Bunu çoğu zaman ilan etmeden yaparlar. Buna karşılık bir ülkede milliyetçilik şuuru yeterince yükselmediyse içlerinden bazıları, bunu hatırlatmak zorunda kalır. Hüseyin Nihal Atsız, yakın tarihimizde bu hatırlatmayı kalemiyle yapmış ve ardından zindana atılmış bir Türkçü olarak tarihe geçti. Türklüğün faydasına olmayan gelişmelere itiraz edebilen bu yiğit ile birlikte hareket eden bir grup milliyetçi aydın hakkında, 1944 yılının Mayıs ayının 3. günü “Irkçılık ve Turancılık” suçlamasıyla dava görülür. Bu davada 165 kişi tutuklanır ve bunlardan 23’ü vatana ihanet, gizli cemiyet kurmak gibi iddialarla suçlanırlar. Günümüzdeki gelişmeleri de anlamamıza yardım edecek olan dönemi her yönüyle aydınlatmak gerekir. Bu sayımızda, Cemal Kurnaz ve Hüseyin Tuncer hocalarımızın konuyla ilgili yazılarını dikkatle okuyacağınıza inanıyoruz. 

        Köklerimiz dendiği zaman bizi biz yapan büyük bir mirastan bahsediyoruz. Mustafa Gümüş’ün kapak olarak seçtiğimiz fotoğrafı, bize Yörüklüğümüzü hatırlatıyor. Son konar-göçerlerden sayılan Sarıkeçilileri unutmamayı bir görev olarak görüyoruz. Türk Ocaklıların görevleri çoktur ama en önemlisi, köklerimizi araştırmak, bilmek ve öğretmek olmalı. Bu amaçla yapılan bütün girişimleri takdir ve heyecanla karşılıyor, dergimizin sayfalarına taşıyoruz. Bu sayımızda, Hüseyin Karaduman’ın hazırladığı Diyarbakır Müzesinin Kuruluşu yazısı bize, Ziya Gökalp ve Türk Ocaklarının “Millî Müze” teşebbüsünü hatırlatıyor. Sayın Karaduman’ın daha önce ayrıntılarıyla yazıp yayımladığı bu konuyu, bir kitap ile okuyucunun ilgisine sunması, hepimiz için bir kazançtır. Müzeler, insanlık tarihini aydınlattıkları kadar milletlerin önemli başarılarını da günümüze taşır. Bu sayımızda, köklerimizi bize sanat eseri gibi sunan bir çalışmanın tanıtımına da yer verdik. “Fethin Gurur Tablosu Panorama 1453 Tarih Müzesi” yazısını, Salih Doğan bizler için hazırladı. İlgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. 

        Ülkemizin gündemi her zaman olduğu gibi çok yoğun geçmeye devam ediyor. Nisan ayında, hükûmet sistemini değiştirecek bir halk oylaması yaptık. Millî iradenin onayladığı bu değişiklik ve oylama süreciyle ilgili çok değerli analizleri de dergimizin ilk sayfalarında okuyabileceksiniz. Aylık bir dergi olarak sizler için önemli bulduğumuz gündem konularını tahlil etmeye özen gösteriyoruz. Sizlerin ilgisi ve desteği ile bu zenginliğimizi artırabiliriz. 

Türk Yurdu Mayıs 2017
Türk Yurdu Mayıs 2017
Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele