Kültürel Miras ve Önemi

Mart 2017 - Yıl 106 - Sayı 355


        Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Kültür Varlığı, Tarihi Çevre Koruma, Savaş ve Kültür Varlıkları, UNESCO

        Genellikle kültürel mirasın önemi hakkında çok şeyler duyarız. Ancak kültürel miras nedir? Ve mirası kimler oluşturur? Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sının kim olduğu kültürel bir mirasa ait midir?

        Her şeyden önce, kelimelerin anlamlarına bir göz atalım. “Miras”, miras olan, önceki nesillerden miras kalan bir özelliktir. “Kültürel miras” söz konusu olduğunda, miras para veya mülkten ibaret değil, kültür, değerler ve geleneklerden oluşur1. Kültürel miras, bir topluluğa ait paylaşılan bir bağ anlamına gelmektedir. Tarihimizi ve kimliğimizi temsil eder; Geçmişimize ilişkin, günümüze ve geleceğe olan bağımızdır. 

        Bu yazıda; Kültür Mirası ve Kültür Varlıkları kavramı üzerinde durularak, Kültürel Mirasın değeri ve korunmasının önemi üzerinde kısaca durulacaktır. 

        Kültürel Miras Kavram ve Tanımları

        “Kültürel Miras” kavramı...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mart 2017
Türk Yurdu Mart 2017
Mart 2017 - Yıl 106 - Sayı 355

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele