Pervane Memmedli’nin Güney Azerbaycan Hakkındaki Araştırmaları

Şubat 2017 - Yıl 106 - Sayı 354


        Tarihte ana yurt Türkistan’dan asırlar boyunca batıya yaptığımız sayısız yolculuk esnasında geçtiğimiz, bazen uzun süre üzerinde konup eğleştiğimiz, belli dönemlerde dost göründüğümüz hâlde gizliden gizliye hasım olduğumuzu aklımızdan çıkarmadığımız doğu sınır komşumuz İran hakkında bildiklerimiz yoğun ilişkiye rağmen oldukça sınırlıdır. İran’da Büyük Selçuklu Devleti’nden sonra en 1925 yılına kadar uzun süre hâkimiyetini sürdüren Türk Kaçar hanedanına Fars Rıza Pehlevi son vermiştir. İran bundan sonra çok milletli, çok dilli ve çok medeniyetli toplumdan yekpare bir toplum yaratabilmek için bütün imkânlarını seferber etmiştir. Matbuatımızda İran Türkleri hakkında aydınlatıcı ilk seri yazıları bir müddet bu ülkede yaşamak mecburiyetinde kalan Mehmet Emin Resulzade, Türk Yurdu ile Sebillürreşad dergilerinde neşretmiştir.1

        Azerbaycan’ın komünist egemenliğine geçmesinden sonra İran, Sovyetler ve Türkiye açısından daha fazla önem kazanmıştır. Ülkeden çıkmak isteyenler Hazar ü...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2017
Türk Yurdu Şubat 2017
Şubat 2017 - Yıl 106 - Sayı 354

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele