İki Kuşağın Dergisi Varlıq

Şubat 2017 - Yıl 106 - Sayı 354


        Geride bıraktığımız son 150 yılda, toplumun bilinçlenmesi veya tarihî hafızasının canlanması ya da silinmeye çalışılmasındaki en etkili araçlardan biri kuşkusuz basın olmuştur. Basın organlarının çoğunun bıraktığı etki kısa süreli ve geçici olsa da, bazı matbu organların etkisi zaman ve mekânın sınırlarını aşarak, kuşaktan kuşağa, bölgeden bölgeye devam etmiştir. Genel Türk basın tarihine baktığımızda etki alanı giderek genişleyen, yayımlandığı dönem ve bölgede olduğu gibi diğer Türk coğrafyalarını ve burada yaşayan kuşakları da etkisi altına alan dergi ve gazeteler arasında ilk akla gelen İsmail Bey Gaspıralı’nın yayımladığı Tercüman Gazetesi’dir (1883-1918). Bu ve buna benzer dergi ve gazetelerin en önemli özelliği ise, dönemin en büyük fikir mimarları tarafından neşredilmiş olması ve bir milletin var olma, ayakta kalma ve gelişme felsefesini içinde barındıran düşünceleri kendine ülkü ve şiar seçmesidir.

        Tercüman gazetesinin son sayısından yaklaşık 62 yıl sonra, Türk d...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2017
Türk Yurdu Şubat 2017
Şubat 2017 - Yıl 106 - Sayı 354

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele