Geçmişten Günümüze Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Atamalarına Eleştirel Bir Bakış

Ocak 2017 - Yıl 106 - Sayı 353


        Giriş

        Ülkemizde öğretmen yetiştirme meselesi her zaman güncelliğini koruyan konulardan biri olmuştur. Öğretmen yetiştirme alanında yaşanan sorunlar, aksaklıklar ve/veya ortaya çıkan yeni model ve gelişmeler doğrultusunda öğretmen eğitiminde yeni arayışlar içine girilmiş, bunun neticesinde kimi zaman reform olarak adlandırılan yeni düzenlemeler veya yapılandırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelerin bir kısmının yaşanan sorunları gidermeye yönelik pedagojik, bilimsel ve rasyonel nitelik taşıdığı, bir kısmının ise bu ilkelerden uzak sadece günü kurtarmaya çalışan ve de popülist bir anlayışla alınan kararlar olduğu söylenebilir. Özellikle son 40 yılda gerek öğretmenlerin yetiştirilmesinde gerekse de atanmasında yapılan çok ciddi pedagojik ve etik yanlışlıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu makalede Tanzimat döneminden, günümüze kadar öğretmen yetiştirmenin kısa bir tarihi geçmişine değinilecek ve ilköğretim kademesi ile genel ortaöğretime öğretmen atamalarında geçmişte...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ocak 2017
Türk Yurdu Ocak 2017
Ocak 2017 - Yıl 106 - Sayı 353

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele