Millîvarlık ya da Millîlik Üzerine

Ocak 2017 - Yıl 106 - Sayı 353


        Evrende her şey dinamik bir hâldedir. Maddî, katı ve değişmez gibi algıladığımız pek çok şey de dâhil olmak üzere varlık, oluşa tâbidir yani oluşmaktadır. İster kendi tarihimize ister dünya tarihine bakılsın, tarihin dinamik motoru, milletlerin varlığı ve münasebetleridir. Tarihte özne ve aktör olabilmek için millî-varlığın güçlü, sürekli ve dinamik olması, vazgeçilmez bir zorunluluktur. Millîvarlıkta değişerek devam etmek, devam ederek değişmek esastır. Bu, değişenin içinde değişmeyen bir yön olduğu anlamını taşır.

        Millîvarlık, bilinç, irade, bilgi, değer ve aksiyon ile tahakkuk eder. Zira millîvarlık, bir tabiat nesnesi veya coğrafya parçası değildir. Millîvarlık, bir milletin varoluşsal bütünlüğüdür. Varoluş terimi genelde insan varoluşu bağlamında kullanılmaktaysa da millet varlığı veya millîvarlık için de söz konusu edilebilir. Çünkü insan ferdinin varoluşu ile bir milletin varoluşu arasında parça ile bütün ilişkisi vardır. İnsan teki, millîvarlık ve varoluştan pay ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ocak 2017
Türk Yurdu Ocak 2017
Ocak 2017 - Yıl 106 - Sayı 353

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele