Türkiye ile İran Arasında Kalan Türkmenler

Aralık 2016 - Yıl 105 - Sayı 352

Mehdi Sadun Bayatlı Kardeşime        Tarihten Yapraklar

        Farslar, Orta Doğu’nun en eski medeniyetlerini kuran milletlerin başında gelir. Bölgede en azından 2.500 yıllık bir tarihleri var. İslam’dan önce bugünkü Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Güney Kazakistan, Afganistan, Tacikistan, Pakistan, Kafkaslar, Irak, Suriye, Güney Türkiye ve Arabistan’ın bir kısmına hâkim olmuşlardır. Bu coğrafya için Büyük İskender’le savaşmışlardır. Mecusilik veya Zerdüştlük, Farslara has bir din olup, ateşe tapma dinidir. Farsça yeni gün anlamına gelen Nevruz da bu dinin bir bayramı iken diğer milletlere yayılmıştır. Köklü bir müzik, edebiyat ve mimari kültürüne sahip olduklarını kaynaklar gösterir. Büyük ölçüde Hz. Ömer zamanında Kadisiye Savaşı’ndan sonra Müslümanlaşan Farslar, bir taraftan millî kültürlerine sadık kalmışlar diğer taraftan da İslam kültürüne çok değerler katmışlardır. Bu dönemden sonra yetişen Fiedevsi Gaznelilerden ve Ömer Hayyam da Selçu...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2016
Türk Yurdu Aralık 2016
Aralık 2016 - Yıl 105 - Sayı 352

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele