İbn Batuta Seyahatnamesi’nde Anadolu İnsanı

Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351


        14. yüzyılda yaşamış bir Arap gezgini olan İbn Battûta1, doğum yeri bulunan Tanca’dan hareketle seyahat safahatını başlatır. Kısa fasılalarla yirmi sekiz yıl süren bir zaman dilimi içinde geniş bir coğrafî alanı kapsayan yolculuklar eder. Bu serüven; İskenderiye, Kahire, Saîd, Ayzâb, Gazze, Kudüs, Hama, Halep, Dımaşk, Medine, Mekke, Meşhed-i Ali, Basra, Acem Irakı, Kûfe, Bağdat, Musul, Diyarbakır, Yemen, Doğu Afrika sahilleri, Umân, Hürmüz, İran, Anadolu, Deşt-i Kıpçak, İstanbul, Horasan, Türkistan, Afganistan (Kabil), Sint, Multân, Hindistan (Delhi), Kinbâya, Kalikût, Çin, Kavlem, Malabar, Zîbetülmehel Adaları, Seylan, Ma’ber, Maldiv adaları, Bengale, Hint adaları, Çin, Fas, Endülüs, Afrika, Fas bölgelerini içine alır. Maiyetindeki bir grup insanla birlikte seyahat eden Battûta, dikkatli bir gözlemci kimliğiyle dolaştığı bölgelerle ilgili tespit ve intibalarını yorumlarıyla zenginleştirerek bir seyahatname ortaya koyar. Bu seyahatnamenin orijinal adı “Tuhfetü’n-Nuzzâr fî Garâibi’...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2016
Türk Yurdu Kasım 2016
Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele